De toekomstige Dirkzwagerstraat is een zijstraat van de Heldringstraat

Heldringstraat

MAASSLUIS | Meedenken vanuit de inwoners is altijd fijn. Of onderstaande daadwerkelijk een potentieel probleem is, ligt als kennis bij de gemeente. Toch wil deze ongeruste burger graag zijn zorg met iedereen delen.

Het braakliggend terrein is de toekomstige Dirkzwagerstraat

Beste Lezers.

De krant lezend zie ik het verhaal “Eerste paal Dirkzwagerstraat binnenkort geslagen”. Toch wel enige schrik van mijn kant. Enige jaren geleden kreeg de VSP rapporten in handen over de grond vervuiling van het Potterrein, heel het gebied was sterk verontreinigd met Olie- en teerproducten, asbest en ander gifstoffen. Wij togen er mee naar de burgemeester en gaven hem de rapporten en tekeningen van het gebeuren.

Het Potterrein was een financiële last voor de gemeente, de brand van de Pallethandel heeft de gemeente(lees burger) goud gekost.

De regels voor woningbouw eisten toen afgraven. Voor industrie lag dat anders een afdeklaag was voldoende. Wat is er gebeurd met de Dirkzwagerstraat? Is de vervuilde grond die ook daar aanwezig was afgegraven en is er schone grond aan gebracht?

Ik vrees dat dit niet is gebeurd.

Gaan wij de kant op van de Steendijkpolder dat jaren later moest worden afgegraven?

ik vind dat daar een taak ligt voor de gemeenteraad: Vraag wat daar is gebeurd?  Wat was de rekening? Waar is de vuile grond heen gebracht? Waar komt de schone grond vandaan?

Allemaal vragen die moeten worden gesteld.

Dick.Pasterkamp.


 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

12 Reacties

 1. Dick Pasterkamp
  29 april 2019 at 12:00

  De eerlijkheid dienende moet ik toch een reactie plaatsen op mijn vraag of de Dirkzwagerstraat schoon is. Het is niet mijn bedoeling geweest om onrust te zaaien, maar ik vind wel dat een ieder moet weten wat er speelt,Na het lezen van verschillende rapporten en na veel telefonisch overleg kom ik tot de conclusie: een ieder zijn werk goed heeft gedaan: er kan op het terrein gebouwd worden zonder gevaren voor de volksgezondheid.

 2. Dick Pasterkamp
  25 april 2019 at 19:49

  Beste Hr: Teunissen er rest dan nog de vraag:is het hele pot terrein af gegraven of alleen het gedeelte waar nu woning bouw is gepland.

  • Hjalmar Teunissen
   26 april 2019 at 14:10

   Geachte meneer Pasterkamp, namens de gemeente Maassluis:

   Ja, het Pot-Palletterrein is gesaneerd.
   Alle informatie over de bodemkwaliteit en de sanering is openbaar toegankelijk via de tool ‘Bodem in Kaart’ van de DCMR. U en anderen kunnen dit nagaan door te gaan naar http://dcmr.gisinternet.nl/ en vervolgens de locatie Heldringstraat 39, Maassluis in te typen bij adres. Het gaat vervolgens om Onderzoekslocatie AA055600330. Daar zijn alle documenten terug te vinden van de sanering, zo ook de documenten van 2013 toen het gebied van het Pot-Palletterrein is gesaneerd. Op pagina 9 van http://dcmr.gisinternet.nl/downloads/pdf/53/21677753.PDF is het gesaneerde gebied te vinden (blauw omlijnd).

   Voor het woningbouwgedeelte is begin dit jaar nog een actualiserend bodemkundig onderzoek uitgevoerd. Dit is terug te lezen via: http://dcmr.gisinternet.nl/downloads/pdf/44/9999110544.PDF. Op pagina 14 van het rapport wordt in de conclusie vermeld dat:
   Gezien t.p.v. van het beschikt gebied de grond zintuiglijk schoon zand betreft, kan tevens worden geconcludeerd dat de sterke verontreinigingen met asbest, zware metalen en PAK uit het verleden op dit deel van het ‘projectgebied’ niet zijn aangetroffen.

  • tlpeter
   26 april 2019 at 15:22

   Dick,

   Het is in deze rubriek ongekend, een zo uitgebreid antwoordt te krijgen van gemeente wegen.
   M.i. nog niet vaak voorgekomen, dus je vraag is terecht “ADDERTJE” onder het gras

  • Hjalmar Teunissen
   26 april 2019 at 15:34

   Ja, het Pot-Palletterrein is gesaneerd.
   Alle informatie over de bodemkwaliteit en de sanering is openbaar toegankelijk via de tool ‘Bodem in Kaart’ van de DCMR. U (en anderen) kunnen dit nagaan door te gaan naar http://dcmr.gisinternet.nl/ en vervolgens de locatie Heldringstraat 39, Maassluis in te typen bij adres. Het gaat vervolgens om Onderzoekslocatie AA055600330. Daar zijn alle documenten terug te vinden van de sanering. Zo ook de documenten van 2013 toen het gebied van het Pot-Palletterrein is gesaneerd. Op pagina 9 van http://dcmr.gisinternet.nl/downloads/pdf/53/21677753.PDF is het gesaneerde gebied te vinden (blauw omlijnd).

  • Hjalmar Teunissen
   26 april 2019 at 15:42

   Ja, het Pot-Palletterrein is gesaneerd.
   Alle informatie over de bodemkwaliteit en de sanering is openbaar toegankelijk via de tool ‘Bodem in Kaart’ van de DCMR. De heer Pasterkamp (en anderen) kunnen dit nagaan door te gaan naar http://dcmr.gisinternet.nl/ en vervolgens de locatie Heldringstraat 39, Maassluis in te typen bij adres. Het gaat vervolgens om Onderzoekslocatie AA055600330. Daar zijn alle documenten terug te vinden van de sanering.

  • Hjalmar Teunissen
   26 april 2019 at 15:43

   Zo ook de documenten van 2013 toen het gebied van het Pot-Palletterrein is gesaneerd. Op pagina 9 van http://dcmr.gisinternet.nl/downloads/pdf/53/21677753.PDF is het gesaneerde gebied te vinden (blauw omlijnd).

   Voor het woningbouwgedeelte is begin dit jaar nog een actualiserend bodemkundig onderzoek uitgevoerd. Dit is terug te lezen via: http://dcmr.gisinternet.nl/downloads/pdf/44/9999110544.PDF. Op pagina 14 van het rapport wordt in de conclusie vermeld dat:
   Gezien t.p.v. van het beschikt gebied de grond zintuiglijk schoon zand betreft, kan tevens worden geconcludeerd dat de sterke verontreinigingen met asbest, zware metalen en PAK uit het verleden op dit deel van het ‘projectgebied’ niet zijn aangetroffen.

  • Hjalmar Teunissen
   26 april 2019 at 15:43

   Zo ook de documenten van 2013 toen het gebied van het Pot-Palletterrein is gesaneerd. Op pagina 9 van http://dcmr.gisinternet.nl/downloads/pdf/53/21677753.PDF is het gesaneerde gebied te vinden (blauw omlijnd).

   Voor het woningbouwgedeelte is begin dit jaar nog een actualiserend bodemkundig onderzoek uitgevoerd.

  • Hjalmar Teunissen
   26 april 2019 at 15:44

   Dit is terug te lezen via: http://dcmr.gisinternet.nl/downloads/pdf/44/9999110544.PDF. Op pagina 14 van het rapport wordt in de conclusie vermeld dat:
   Gezien t.p.v. van het beschikt gebied de grond zintuiglijk schoon zand betreft, kan tevens worden geconcludeerd dat de sterke verontreinigingen met asbest, zware metalen en PAK uit het verleden op dit deel van het ‘projectgebied’ niet zijn aangetroffen.

 3. Hjalmar Teunissen
  25 april 2019 at 10:36

  Namens de gemeente Maassluis in het kort onze reactie:

  Ja, de vervuilde grond is afgegraven en er is schone grond aangebracht en daarmee geschikt voor bewoning. Dit is ook bevestigd uit aanvullend onderzoek na de sanering: het gebied is geheel schoon.

  De sanering is uitgevoerd in de periode maart-juni 2013.

  Voor meer informatie:
  https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0556.BP82Dirkzwagerstr-ON01/t_NL.IMRO.0556.BP82Dirkzwagerstr-ON01.pdf

 4. tijl,p
  24 april 2019 at 14:40

  Dick,
  Weinig kans dat er documenten c.q. verslagen te vinden zijn bij het gemeentelijk apparaat. ( Denk aan verslaglegging besluit vorming “IN BLIK”
  Probeer het met een verzoek WOB bij de gemeente Maassluis

  De uitkomst zal verrassend zijn!

  De Wet openbaarheid van bestuur is voor een goed deel een procedurele wet. Het laat zien op welke wijze bestuursorganen zijn te benaderen om informatie aan te leveren. De WOB beschrijft vervolgens een procedure waaraan het bestuursorgaan moet voldoen. Bij Wetgeving wordt per artikel van de wet toegelicht wat ermee wordt bedoeld (mede op basis van de recente jurisprudentie met links naar die uitspraken). Bij de Beslisboom wordt met name voor een medewerker van een bestuursorgaan in de vorm van een stappenplan beschreven welke vragen gesteld moeten worden bij de ontvangst van een verzoek om informatie. Het proces dat volgt wordt daarbij beschreven vanuit een juridisch perspectief. Onder Wet open overheid wordt per artikel van de WOO – de wet die de WOB moet gaan opvolgen op termijn – uitgelegd wat met het artikel wordt beoogd (soms met een vergelijking met de WOB). Ook zijn de belangrijkste onderdelen uit de parlementaire geschiedenis per artikel te raadplegen.Om dit te weten te komen kun gebruik maken van

 5. Bea Scheurwater
  24 april 2019 at 13:51

  Selectief? Op Marelplein, Parking, wel, soms sam sam zoals in Sluispolder?
  gedeelte gesaneerd, gedeelte afgedekt? Waar of niet waar. Taak voor de raad om feiten en resultaten te eisen. Of moeten de burgers gaan Wobben? Helderheid, en participatie toch?