MAASSLUIS | In dagblad Trouw staat te lezen: De meeste gemeenten maakten het al eerder onmogelijk telefonisch contact te zoeken, terwijl een lijfelijk bezoekje aan de balie al helemaal niet de bedoeling is. Het mailadres was nog een laatste lijntje tussen bestuur en burgers. Maar steeds meer gemeenten knippen dat door. Maar liefst 22 procent heeft geen e-mailadres op hun website staan. Dat betekent een stijging van 30 procent sinds 2015. Bij deze gemeenten worden burgers gedwongen hun vraag via een contactformulier te stellen.

Van de in totaal 388 gemeenten zijn er 86 niet meer per e-mail bereikbaar. Een kwalijke zaak, aldus de Peter van van de Wijngaart van ‘Wij Verdienen Beter’, de organisatie die de websites onderzocht. “Gemeenten die niet bereikbaar zijn per e-mail maken het voor burgers lastiger om met hun lokale overheid in contact te komen”, zegt hij. “Een digitaal formulier verplicht de burger daarbij vaak tot het geven van onnodige en soms privacy-gevoelige informatie.


Ook onze gemeente verschuilt zich achter contactformulieren op haar website. Denk aan het maken van een melding over veiligheidszaken, straatverlichting etc. Er is  sprake van een zorgwekkende ontwikkeling waarbij de kloof tussen gemeente en burger nóg groter wordt. Dat is zeker het gevoel bij de ‘gemiddelde burger’.

Ik maak mij grote zorgen over de verregaande ontmenselijking van het contact.

Een burger van vlees en bloed

Marcel Thomassen

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

2 Reacties

 1. Robert Punt
  11 januari 2018 at 01:35

  In dig geval ben ik het volledig met de heer Thomassen eens. Niets is ergerlijker dan wanneer je na een klacht een reactie krijgt die kennelijk al standaard op de pc staat (kwestie van knippen en plakken), met als afzender NO REPLY.
  Hoezo wij hechten aan een goede communicatie met de burger?
  Robert Punt

 2. Aad Rieken
  10 januari 2018 at 13:09

  “Ongelovig Thomas-sen(d),
  Niet Onder Pseudoniem.
  Deze Keer Geen Grimassen,
  En Ook Niet Anoniem!”