MAASSLUIS | Vanwege het Great Reset Initiative van het World Economic Forum is er een burgerinititatief dat vraagt om een landelijke discussie in plaats van achter de ruggen van de inwoners om uitspraken te doen en de nationale discussie te vergeten.

Wat is dat Initiative (klik op de +))

The Great Reset is een initiatief van het World Economic Forum. Het is bedacht door de oprichter en uitvoerend voorzitter van de WEF, Klaus Schwab, en is de afgelopen jaren geëvolueerd. Het is gebaseerd op de inschatting dat de wereldeconomie in grote problemen verkeert.

Schwab heeft betoogd dat de situatie veel erger is geworden door vele factoren, waaronder de verwoestende effecten van de pandemie op de mondiale samenleving, de zich ontvouwende technologische revolutie en de gevolgen van klimaatverandering.

Schwab eist dat “de wereld gezamenlijk en snel moet optreden om alle aspecten van onze samenlevingen en economieën te vernieuwen, van onderwijs tot sociale contracten en arbeidsomstandigheden.”

Elk land, van de Verenigde Staten tot China, moet deelnemen, en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden getransformeerd. Kortom, we hebben een ‘grote reset’ van het kapitalisme nodig. ” De agenda van The Great Reset raakt veel belangrijke kwesties waarmee de wereld wordt geconfronteerd,

 

Is het u ook zo opgevallen? Plotseling, uit het niets, gebruiken wereldleiders de slogan Build Back Better. Ook onze koning en premier Rutte verwezen onlangs in hun videoboodschappen voor de Verenigde Naties naar de noodzaak to Build Back Better.

Maar waar komt deze slogan zo plotseling vandaan? Wat bedoelen ze met Build Back Better? En waarom is deze slogan nooit een onderdeel geweest van het publieke debat in Nederland? Waarom spreken zowel de koning als de premier op allerlei internationale bijeenkomsten in het buitenland over de noodzaak to Build Back Better en hebben wij ze hierover in ons land nog nooit gehoord?

Een debat hierover in de Tweede Kamer is meer dan nodig want onze volksvertegenwoordigers zijn uitsluitend verantwoording schuldig aan ons, de soevereine Nederlandse bevolking, en niet aan allerlei internationale organisaties, globalistische instellingen en multinationals.

Daarom eisen we dat de Tweede Kamer een duidelijk antwoord afdwingt van de regering op bovenstaande vragen. Hoe?

LEES HIER over het burgerinitiatief: 

Burgerinitiatief voor een Build Back Better Debat

initiatiegroep: bbbdebat.nl

 


Column(338): Een dappere nieuwe wereld

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud