MAASSLUIS | Waarom GroenLinks hard nodig is, blijkt tijdens de laatste raadsdiscussies over “we willen van het gas af” en over “De Kade”. Het ging daarbij over de nieuwbouwwijk ‘De Kade’ die op het terrein van Conline, zeg maar het oude Key en Kramer tussen het station en de Waterweg, gebouwd gaat worden. Op zich een goed idee om daar een woonwijk te bouwen. Maar dan wel milieuvriendelijk en duurzaam.

De gemeente Maassluis heeft als ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Heel mooi maar het schept verwachtingen.

In de conceptplannen van de nieuwbouwwijk ‘De Kade’ die we in december zagen stond echter nagenoeg niets over dit CO2-neutraal bouwen. Minimale en vage tekst die kennelijk met veel goede wil uitgelegd moet worden als een poging in die richting. Heel vaag. Daar kan een projectontwikkelaar alle kanten mee uit. Hou er dan rekening mee dat de projectontwikkelaar met zo’n vage omschrijving gaat aansturen op maximale winst voor zichzelf in plaats van aandacht te geven aan ambitie van de gemeente.

Energieneutraal bouwen is bij een nieuwbouwwijk zelfs goedkoper dan het traditionele bouwen. Én milieuvriendelijker. Als je in een later stadium alsnog de wijk wil transformeren naar CO2-neutraal dan moet de wijk op de schop en de huizen aangepast en zijn daar dan wél forse kosten mee gemoeid.

“Iemand” moet dan t.z.t. de rekening gaan betalen. De projectontwikkelaar heeft dan zijn winst gepakt. Daar zullen we met z’n allen als inwoners van Maassluis wel voor op moeten gaan draaien.

Tijdens de terinzagelegging van de plannen hebben zowel GroenLinks Maassluis als ikzelf een zienswijze ingediend. Het leek ons logisch, dit moet de eerste CO2-neutrale wijk van Maassluis worden. Daar gingen onze zienswijzen over. En dan niet met een minieme vage beschrijving maar degelijk geborgd in het bestemmingsplan. Zodat zeker is dat het gebeurt. Ondubbelzinnig en duidelijk.

Alhoewel alle partijen achter CO2-neutraal bouwen staan, hebben ze toch het bestemmingsplan als hamerstuk vastgesteld. Onbegrijpelijk. en een gemiste kans.

GroenLinks Maassluis bestaat nu één jaar en het is wel duidelijk dat het de hoogste tijd is dat er een paar GroenLinkers in de gemeenteraad komen. Dat is hiermee wel aangetoond.

Nog gekker: bij de raadsvergadering dinsdagavond is een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om alle nieuwbouwprojecten in Maassluis zonder aardgasaansluiting te bouwen. Op zichzelf heel mooi maar: die motie is aangenomen terwijl in de commissievergadering een half uur ervoor de uitgelezen mogelijkheid om ermee te beginnen werd genegeerd!

Zo’n motie klinkt heel stoer en het is heel mooi als het op de voorpagina van “De Schakel” staat maar het blijkt in Maassluis dus nogal vrijblijvend. Daar moet de komende jaren scherp op gelet gaan worden. En met gasloos bouwen alleen heb je nog geen CO2-neutrale stad in 2040.

Weer een reden om een paar GroenLinksers in de gemeenteraad te kiezen.

Nog een maandje geduld…..

Klik hier voor de website van GroenLinks Maassluismaassluis.groenlinks.nl

Henk van Woerden

© Mick Otten


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

5 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp.
  26 februari 2018 at 10:26

  Met Groen Links in de raad zou het bestemmingsplan niet unaniem zijn aan genomen wat zou de raad dan verder moeten doen? Weer zo partij die het beter weet.

 2. Henk van Woerden
  24 februari 2018 at 20:54

  Kijk, bij nieuwbouw is gasloos bouwen NIET duurder maar juist goedkoper. Bij de nieuwbouwwijk ‘De Kade’ is die kans niet gegrepen maar een halfuur later werd wel de motie Gasloos bouwen aangenomen.
  De partijen in de raad haken af, krijgen slappe knieen, als het concreet en zonder meerkosten kan. Ook als duidelijk is dat het ombouwen later wél veel extra gaat kosten.
  Ondanks al vijf jaar allerlei uitspraken en nota’s van de raad. Onbegrijpelijk.

  GroenLinks heeft daar een zienswijze over ingediend en die verdedigd maar het mocht niet baten.

  Met GroenLinks in de raad zou het bestemmingsplan in ieder geval niet unaniem als hamerstuk zijn afgedaan.

  In de aanloop naar de verkiezingen van 21 maart wil ik dit toch wel even kwijt.

  • Hans de Bruin
   25 februari 2018 at 13:06

   Misschien is het handig om weet te hebben van hoe het in de gemeenteraad gaat en waar bestemmingsplannen voor zijn. In ieder geval komen met GroenLinks er weer heel veel flats in Maassluis. Dat is waar GroenLinks voor staat. Wat zij willen op de Kade en als oplossing zagen voor de nieuwe Vliet: ‘doe er nog maar wat verdiepingen bij!’. Dus in raad zal de inbreng van GroenLinks gaan over bouwhoogte, want dat is een van de zaken die je regelt in een bestemmingsplan. Hoe je gaat bouwen komt daarna en daar heeft de gemeenteraad in een motie het college nu al wat voor meegegeven.

 3. Wim van de Wiel
  23 februari 2018 at 11:14

  Groene stad OK, maar ‘iemand moet t.z.t. de rekening betalen’. Daar zit hem nou de kneep. Dat wordt uiteindelijk de burger. Begin nu dus maar met het masseren van deze burger.
  Windmolens, zonnepanelen, aardwarmte, restwarmte van de industrie, afvang en opslag van CO2, batterijen. Het kan allemaal, maar de rekening is hoog. Overheden hebben een belangrijke rol om daar richting aan te geven.

 4. Aad Rieken
  23 februari 2018 at 08:41

  “Laat Groen (Niet) Links Liggen!”