En dat was dan de bewonersavond over de A20 op het gemeentehuis 

MAASSLUIS | “Alternatieve voorstellen ten spijt, zoals de zaken er nu voorstaan wordt het huidige plan van het stadsbestuur om de aarden wal langs de A20 in Maassluis te vernieuwen, gewoon uitgevoerd. Dat bleek maandagavond tijdens een bijeenkomst waar omwonenden hun mening uitten”, zo kon u dinsdag lezen in het artikel van Sandra Don (AD).

De raad concludeerde vorige week na een urenlang debat: er is niet goed gecommuniceerd met de betrokkenen. Tijdens dat debat was er overigens geen meerderheid voor een motie van de VSP, die ervoor pleitte naar alternatieven te kijken.

Na de brief die de Doornenbuurt ontving en die een “kans” bood om gelijkwaardige alternatieven aan te dragen, ontstond maandag voorspelbaar weer commotie: “… en de overige wijken dan?”

Het uiteindelijke resultaat is geworden dat vertegenwoordigers van belanghebbende VvE of Bewonerscommissies ook zijn uitgenodigd. Die brief is wél gestuurd aan diegenen die al jarenlang met de beleidsambtenaar present geweest bij bijeenkomsten (naar verluid 21 maal) en niet aan de besturen wat ook hier en daar voor verwarring heeft gezorgd.

Er was een expert ingehuurd om de avond in goede banen te leiden. De avond is niet alleen anders gelopen dan vele bewoners hadden gedacht, maar ook voor de initiatiefnemers en zelfs de expert schat ik in. De aanwezigen hadden o.a. verwacht een 3d beeld te zien te krijgen van hoe het er ongeveer uit zou kunnen gaan zien, maar getoond werd: Spijkenisse…

Twee jaar kansen laten liggen

Waarom? Twee jaar geleden ongeveer is er een enquête geweest in de Vertowijk en ook op Maassluis.nu met de vraag: “Wat zou u als burger het liefste zien, bij herinrichten geluidswal 3 mogelijkheden, een park, was ook beeld van, constructie van zonnepanelen of wandelpad gras, bomen, liefst met schaapskudde, goedkoop, niet maaien, landelijk, plek om met je hond te kunnen wandelen.”

Dat was niet de bedoeling kreeg ik te horen, de wethouders van toen waren “not amused” Huh?? Er moest draagvlak zijn! Dat was ik aan het creëren! Het kwartje viel al snel, er zou een bewonersavond komen en er zou ook iemand uitgenodigd worden die met beelden de opties aanschouwelijk zou maken. Dat is 2 jaar geleden…

In een bijeenkomst/voorlichting sessie met Rijkswaterstaat, ook nog met vorige wethouders, werd uitgelegd dat er NIETS gemeten werd. Men werkte met rode en groene puntjes, digitaal dus, groene puntjes=geen overlast, ergo geen scherm vanuit RW. Op mijn vraag of men zou mee werken aan een scherm als gemeente zou dokken, kwam er na aandringen uiteindelijk JA uit. Het is maar dat u het  weet.

Terug naar afgelopen dinsdag

De avond op 10 oktober j.l. had feitelijk ook die insteek: “We leggen het nog eens uit”. Dat liep echter anders: het was eigenlijk triest, knip en plakwerk van oude presentatie.

De gelijkwaardige alternatieven zijn meer dan eens aangedragen tijdens voornoemde 21 bijeenkomsten. Daar de huidige wal moet worden afgegraven is voorgesteld:

 • Scherm, zoals in laatste avond ook duidelijk is geworden, heeft de voorkeur van ALLE bewoners, omdat er dan veel minder groen hoeft te verdwijnen, geen zandwagens bv, scherm kan op de huidige wal en dan verder doortrekken
 • NEEN, geen grijze muur zoals steeds gezegd werd
 • Groen scherm zoals OOK bij Vlaardingen te zien is, liefst ook nog natuurlijk, wilgentenen of kokosmatten, die laten begroeien, sneller geplaatst, ( goedkoper denkbaar, tijd is ook geld) beter voor flora en fauna, brood nodig nu men extra verkeer krijgt door Blankenburgtunnel en 130 km.
 • Verlagen snelheid Die motie is een wassen neus, Rijkswaterstaat gaat dat niet doen. Zouden er zwaardere – bv economische – belangen zijn?

Bijkomende problemen genegeerd

Maar we vergeten het belangrijkste te noemen:

Er komt steeds meer bebouwing waardoor de temperatuur in de steden steeds verder stijgt, de luchtkwaliteit wordt hierdoor ook steeds slechter en waardoor we ook ongezonder worden, door gebrek aan flora gaat ook fauna verloren zoals bv bijen waardoor onze voedsel productie ook in gevaar komt.

Groen, met zonnepanelen of natuurlijk groen zoals voornoemde kokosmatten, minder bomen weg is beter voor de gezondheid.

Miljoenen huizen in Nederland staan op lawaaiige plekken. Dat blijkt uit een analyse van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws.

Bij ruim een derde van alle huizen veroorzaken verkeer, treinen, vliegtuigen, windmolens of industrie meer dan 55 decibel aan geluid. RTL Nieuws maakte een kaart van alle woonadressen in Nederland, waarop je het gemiddelde geluidsniveau van jouw huis kunt opzoeken. Omgevingslawaai is niet alleen vervelend, het is zelfs schadelijk voor de gezondheid. Daarom komt de Wereldgezondheidsorganisatie vandaag met nieuwe, strengere normen.

Wegverkeer is volgens de WHO schadelijk bij 53 decibel, treinverkeer bij 54 decibel. Voor vliegtuigen en windmolens ligt de grens nog lager, op 45 decibel.

Bekijk de interactieve kaart of dat op jouw adres ook het geval is: Bekijk Interactieve kaart

Toelichting van RTL
RTL Nieuws heeft deze analyse gedaan op basis van gegevens over de cumulatieve geluidsbelasting, berekend door het RIVM. Het RIVM geeft een waarde voor elke plek in Nederland, in vlakken van tien vierkante meter. Daarvoor is geluid van verschillende bronnen meegenomen: wegverkeer, spoorwegen, industrie, windmolens en luchtvaart. Deze gegevens zijn een indicatie van de geluidsbelasting en geen meting. Hele lokale geluidsbronnen als een terras of de blaffende hond van de buren zijn dan ook niet meegenomen. Vervolgens hebben ze alle woonadressen in Nederland opgehaald uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Met een computerprogramma is elk adres opgezocht op de kaart van het RIVM, om zo het bijbehorende geluidsniveau te bepalen. Het aantal decibel in de kaart is steeds de Lden. Dat staat voor ‘day-evening-night’ en is een maat voor het gemiddelde geluidsniveau over de hele dag. Geluid in de avond en nacht telt daarbij zwaarder mee, omdat dat meer effect heeft op de gezondheid. Ook de normen van de WHO gaan uit van Lden. Deze kaart is geïnspireerd op werk van de Duitse krant Berliner Morgenpost

Wat blijkt, mijn adres is SLECHT 60-65 decibel Het gaat kennelijk weer om money op de eerste plaats.

Tijdens het roerig debat was al duidelijk dat “het beter had gekund maar het besluit wordt niet teruggedraaid. Niet alleen zijn de tijdens de sessies aangedragen alternatieven door o.a. budgettaire overwegingen en aannames en niet realistische visies en/of sterke lobby’s van tafel geveegd

Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat het huidige proces wordt voortgezet.

De VSP was in juli de enige partij die toen bij monde van dhr. Hans vd Burg kanttekeningen plaatste. De kritiek richtte zich op kosten neutraal en op het gebrek aan onderzochte alternatieven (die dus wél ruim voor handen zijn). In het debat van vorige week schaarde de CU zich ook aan de zijde van bewoners en VSP, Klarie en Ton, men kon niet om hen heen.

Het is bon ton tegenwoordig om iedereen die het niet met je eens is belachelijk te maken, te negeren of New Speak te gebruiken, voorbeeldje daarvan:

RW gaat bomen kappen voor de veiligheid: de kapvergunning langs de A20 komt er volgens de beleidsambtenaar. Huh? Er is een vangrail, de bomen staan al jaren en hebben nog nooit voor ongelukken gezorgd, Kijk dat is New Speak, omdraaien, aanpraten dat het in UW belang is wat ze doen. Er is een ernstig vermoeden dat ze willen bezuinigen op onderhoud door te kappen.

Ook de coalitie past dat toe: wij burgers zien het verkeerd, net als met het snippergroen indertijd: “de gemeente vraagt een flinke prijs anders was het niet fair voor de andere bewoners van Maassluis”.  Nu ineens gaat de gemeente wél denken aan ALLE bewoners van Maassluis, zelfs de toekomstige ….en dan met als extra argument: anders moeten de belastingen omhoog.

Mijn conclusie

Overheden zijn grotendeels verworden tot tollenaars en die waren 2000 jaar geleden ook al niet populair. De mens is hardleers.

Gemeente, doe wat de bewoners van u als hún overheid vragen. Uw kiezers, wiens belangen u dient te behartigen ( u bent civil servants,) en ook uw collegae van de VSP en CU vragen het:

Empathisch inlevingsvermogen, bereidheid uw mening te herzien, de wil om GEZAMENLIJK oplossingen te vinden en het besluit open te breken en terug te sturen naar de raad.

 

Bea Scheurwater


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

4 Reacties

 1. Dick VanderMost
  20 oktober 2018 at 19:37

  Mevrouw Scheurwater heeft het luid en duidelijk verwoord. Complimenten.

  Ter aanvulling…op de zgn. ‘inspreekavond” (wat een blamage….) werd na afloop door een van de deelnemers aan de wethouder gevraagd …..” zeker vervelend al deze boze mensen”…. antwoord: “het doet me niets”

  En dat is nu precies het probleem.

  Een totaal gebrek aan inlevingsvermogen, onwaardige houding t.o.v. burgers, zoekt geen enkele verbinding, bekommert zich niet om het welzijn van anderen, gevoelloos!
  Als dit de wijze is waarop met het publieke belang wordt omgegaan……

 2. Bert.
  15 oktober 2018 at 20:49

  Goed en duidelijk. Hier kunnen ze niet om heen.Fijnstof is ook zeer schadelijk.

 3. Bea Scheurwater
  11 oktober 2018 at 22:26

  at your service

 4. Hans van der Burg
  11 oktober 2018 at 15:12

  Helder stuk …. Touché !