MAASSLUIS | WMO geld, EO Feest, de rol van B&W…hoe zit het nou werkelijk? Hoe zit het nou werkelijk? 

Eigenlijk is het hele WMO debacle in combinatie met het “EO kerstfeest in de stad” gebeuren een mooi voorbeeld van slechte communicatie vanuit het college. En dat is helaas niet de eerste keer.  Laten we bij het begin beginnen, ik benoem eerst in volgorde de gang van zaken om daarna een en ander toch van kritisch commentaar te voorzien.

De Gemeente Maassluis is enige maanden geleden benaderd door de Evangelische Omroep (EO) om Maassluis als gastheer te vragen voor een opname voor het programma “Kerstfeer in de Stad”. Voor dat gastheerschap moet je als Gemeente betalen.

In eerste instantie was er zeg maar geheim, “vertrouwelijk” overleg tussen onze burgervader en alle fractieleiders. Dus coalitie en oppositie. Onze burgervader kwam met het voorstel van het gastheerschap, dit feestje zou een slordige € 306.000 kosten. Dat was even schrikken natuurlijk voor alle fractieleiders, dit bedrag werd (terecht) afgewezen. Tijdens het 2e overleg, op 15 juli jl. met de burgervader en fractieleiders,  werd medegedeeld dat het bedrag was verlaagd door de EO naar € 160.000, dus een kleine 50% korting. In dit overleg is ook besproken hoe dit bedrag te betalen. De burgemeester stelde voor dit gastheerschap uit de WMO GIDS gelden te betalen.  Ondanks dat er wat gemor was, bij onder anderen de PvdA en de VSP, is er toch goedkeuring gegeven door alle fractieleiders. Na dit 2e gesprek mochten de fractieleiders dit akkoord pas delen met hun fractie nadat eerst een persbericht was gepubliceerd.

Uitleg over dat WMO GIDS geld: Het geld ( het betreft € 70.000,–) in de WMO GIDS geld pot (wat staat voor Gezond In De Stad) was in 2018 en 2019 “niet ten volle gebruikt”. Dit geld (boekhoudkundig) was zogenaamd “gelabeld” en geplaatst in de WMO Jeugdzorg pot, maar dus nog steeds “WMO Gids geld”.

De complete verwarring is ontstaan omdat er in de Raad, welke openbaar is, gesproken werd over het uit de WMO pot halen van geld om het gastheerschap te bekostigen. Dit was het juiste moment geweest als de burgemeester op dat moment de hele doorlopen procedure publiekelijk had uitgelegd en ook vermeldt had dat het WMO GIDS geld betrof, maar ook hoe dit GIDS geld in de WMO Jeugdzorg pot terecht was gekomen.

Zoals gezegd, er heeft dus geen overleg plaats kunnen vinden tussen fractieleiders hun fractie om wel of niet akkoord te gaan met dit gastheerschap. Als er dan gestemd moet worden in de raadsvergadering is dat het uitgelezen moment voor fractieleden hun bezwaar (alsnog) kenbaar te maken. Dit is wel degelijk gebeurd door Forum van Maassluis (Jan van den Hoek), VSP (Ton Luijendijk), Maassluis Belang (Denise Mulder), CU (Clarie Oosterman) en de PvdA (Jorrit Keijzer).

Waar gaat die € 160.000 aan besteed worden:  € 110.000 euro wordt zo gestort in de kas van de EO, € 15.000 zijn eigen productiekosten, € 20.000 bijdrage aan glossy magazine en € 15.000 eutjes zijn kosten voor projectleiding en advies.

De 160.000 wordt bekostigd uit de algemene middelen (€ 90.000) en het restant WMO GIDS geld (€ 70.000). Zo dan is dan ook gelijk duidelijk. Afijn, hierna is het voorstel afgetikt en dus akkoord bevonden. Tot zover de doorlopen procedure. Maar over die procedure moet ik, wederom, toch kritisch zijn. In mijn vorige stuk schreef ik het volgende: dat de politiek in Maassluis “gelukkig fatsoenlijk met elkaar omgaat”. 

Is dat zo? Gaat men fatsoenlijk om met de stemmen die men als partij heeft gekregen?  Het is een vreemde gewaarwording dat bij een fractie overleg altijd de wethouders aanwezig zijn, dat hoort gewoon niet mensen. Hoe kun je vrijuit praten terwijl de wethouders over de schouder meekijken? Hoe kun je dan je eigen mening, vrij verkondigen?

Het zou nog erger kunnen, bijvoorbeeld dat wethouders met de fractieleiders van de coalitie zaken zogenaamd “voorkoken”. Dan zou het “fatsoen” ver te zoeken zijn.

Het “vertrouwelijke of geheime” overleg tussen burgemeester en alle fractieleiders beschouw ik ook als “voorkoken” van iets waar het college gespinsd op was om tot uitvoering te laten komen. Het betrof een geheim overleg waarin uiteindelijk alle fractieleiders akkoord zijn gegaan met het besteden van de € 160.000 waarvan 70.000 uit de WMO GIDS gelden pot.

De fractieleiders hebben in de gehele besluitvorming geen mogelijkheid gehad dit te overleggen met hun fractieleden. We kunnen in dit geval spreken van het “voorkoken” maar ook monddood maken van de overige factieleden.

Sinds 2002 geldt het duale stelsel. Met de Wet dualisering gemeentebestuur wil de overheid de gemeenteraad en het college van B&W ontvlechten. Voor 2002 kon de gemeenteraad gezien worden als het algemeen bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders kwam het meest overeen met een dagelijks bestuur dat namens de gemeenteraad de gemeente bestuurde. Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur heeft de gemeenteraad vooral kaderstellende en controlerende taken, het college van B&W heeft bestuurlijke en uitvoerende taken. Binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders bestuurt het college van B&W de gemeente, de gemeenteraad controleert de wijze waarop het college zijn taken uitvoert. Vooral die controlerende taak moet de positie van de raad versterken.

Er lijkt de laatste jaren een cultuur te zijn ontstaan, die door de nieuwe coalitie niet wordt veranderd maar gewoon wordt voortgezet. Een cultuur waar ik als burger, en velen met mij,  juist een zodanige pesthekel aan heb, achterkamertjes politiek, voor wat hoort wat geregel.

Verder ben ik verbaasd dat er geen enkele reacties vanuit de Bobo’s  op mijn stukje “Edo, WMO gelden besteden doe je zo”, werd geventileerd. Dat gaf mij sowieso te denken of een ieder van de politiek, achteraf, wel zo blij is met de hele gang van zaken. Ik weet nu dat er partijen zijn die dit gevoel wel degelijk hebben. Dus ben ik zelf maar wat rond gaan bellen en informeren.  “Maar ja, we hebben allemaal geworsteld met het bedrag… maar we hebben uiteindelijk allemaal ja gezegd”, zei een van de fractieleiders. En gelijk heeft hij “we hebben allemaal ja gezegd”…plas plas plas en alles blijft zoals het was.

Ik moet toch even wat kwijt over het grote verschil tussen die bedragen, bijna 50%?!?! Ik heb een water naar de zee dragen gevoel, want wat als de fractieleiders direct akkoord was gegaan met € 306.000,– ? Ik vind het een vreemd verhaal. Maar het heeft mij wel geleerd, dat mochten wij ooit een nieuwe auto kopen, dat Arie et moi vooral zullen zeggen “te duur” en ook voor die 50% korting gaan.

Dat feestje komt er, dat bedrag komt er, uit welke pot dan ook. Maar laten we eerlijk zijn die € 160.000 had wel degelijk aan andere urgente zaken besteed kunnen worden. Het blijft “vreemd” dat er voor urgente zaken geen centjes zijn maar wel voor een feestje.

En wat betreft het “niet ten volle gebruikte geld” in de WMO-GIDS pot… zet eens een oproep in de Schakel als Gemeente met de vraag:  “Heeft u een idee waar wij de WMO gids gelden aan kunnen besteden? Wij staan open voor iedere suggestie.”

Het zijn tenslotte “onze belasting centjes”, toch?

Yvonne Boeckx

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers | Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Marja Gerkema
    30 oktober 2019 at 23:50

    Het is een beschamende gang van zaken. En uiteindelijk betalen we als burger toch dubbel: voor het feestje en de publieke omroep wordt ook uit gemeenschapsgelden betaald. Dus ook door u en ik…..
    Dit is niet:’ fatsoenlijk met elkaar omgaan’. Dit is gewoon sjoemelen.