MAASSLUIS | Woningtekort. Een onderwerp dat in de wandelgangen – ook bij ons op de redactie – al langer speelt en waarover het laatste woord nog niet is gesproken. Sterker als het zo doorgaat kunnen we gerust spreken van woningnood.

De term woningnood wordt vooral gebruikt in Nederland. Meestal gaat het hierbij om een tekort aan sociale huurwoningen, woningen die bestemd zijn voor mensen met een relatief laag inkomen, en die eigendom zijn van woningcorporaties of gemeentelijke woningbedrijven.

Een van onze lezers, de voormalige voorzitter van de bewonerscommissie Jan Luykenstraat – Da Costaplein wil dat de woningnood publiekelijk erkend wordt.


 

Maassluis, ik heb rare dingen beleefd de afgelopen 6 jaar op het gebied van volkshuisvesting in Maassluis. Op de foto ziet u de nieuwbouw aan het Da Costaplein. De foto is zondag j.l. gemaakt. Daarop kunt u zien hoe smal de nieuwe huizen worden. In plaats van 5 huizen die er oorspronkelijk stonden moeten er nu zes komen. Dan moeten ze maar wat smaller worden…dacht de ontwikkelaar.

© N. Ouwehand

 

Een “leuk” verhaal van meneer Jan Freije, directeur Stadsontwikkeling, in De Schakel van 1 november: “Maassluis wil woningproductie tot 2030 flink vermeerderen … Per jaar worden er 100 woningen in Maassluis gebouwd, maar er zijn  er 300 nodig… Iedere maand komen er in de regio 1500 (!) woningzoekenden bij … 76 % van de nieuwe huurders in Maassluis komt uit Maassluis zelf… Het percentage huurwoningen in Maassluis daalde van 50% een jaar of twintig geleden naar  ca. 37% nu … Het aantal reacties per beschikbare sociale huurwoning is de laatste jaren dramatisch gestegen.

Hoe zou dat woningtekort toch zijn ontstaan? Deus ex machina?

Dhr. Freije komt tot de conclusie “het dreigt een beetje uit de klauwen te lopen”.  Zelden zo’n fraai understatement gehoord. Het IS namelijk al uit de hand gelopen, niet alleen in Maassluis maar in vrijwel heel Nederland. Hoe komt dat? Allereerst is men gaan ‘herstructureren’. Dat betekent in  minder eufemistische taal: men is gaan slopen en mondjesmaat gaan terugbouwen. Mensen werden hun betaalbare woning uitgejaagd ter wille van een betere spreiding van laagbetaalden. Woningen die in verhouding tot hun huurprijs nog best in orde waren werden rücksichtlos met de grond gelijk gemaakt. We moeten af van de gestapelde bouw heette het bovendien.

Leuk hoor, maar waar laat je de mensen die gewoon betaalbaar willen wonen en niet in aanmerking komen voor een koopwoning?  

In Sluispolder West hebben de bewoners met het mes tussen de tanden moeten strijden voor een aanvaardbare oplossing. Lang werden ze in onwetendheid gelaten. Dat kwam omdat de corporatie zelf nog niet wist wat ze ging doen. Nu mogen de bewoners  na veel vertraging terugkeren op de oude locatie in nieuwe smallere maar goed geïsoleerde, nog steeds op het gas aangesloten huizen, tegen acceptabele huurprijzen. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Er staan daar nog steeds woningen die achter zijn gebleven in onderhoud (lees: ze brachten niet genoeg op) en op de nominatie staan om te worden gesloopt. Hou daar mee op! Het probleem wordt daardoor alleen maar groter. Dat wisten de bewoners zes jaar geleden al  en dat hebben ze toen ook naar buiten gebracht.

Het waren waarschuwingen tegen dovemansoren, ook in de gemeenteraad.

Freije denkt dat hij en zijn collegae-bestuurders trots mogen zijn. Hoezo? Zij hebben er zelf ten dele schuld aan dat er door kortzichtig beleid te weinig woningen zijn. De nieuwbouw kost een vermogen en de corporaties zeggen geen geld te hebben omdat ze de verhuurdersheffing moeten opbrengen. Toenmalig minister Blok heeft de financiële gaten die ontstonden door frauduleus en onvoorzichtig handelen van overbetaalde corporatiebestuurders gewoon afgewenteld op de huurders want die kregen de rekening van de corporaties.

Ontwikkelaars moeten de groei van het aantal woningen realiseren”, volgens Freije. Ontwikkelaars willen geld verdienen en als dat niet mogelijk is, wordt er niets gerealiseerd.

Toenmalig raadslid nu wethouder Kuiper heeft 9 (negen!!) extra huurwoningen in Sluispolder West uit het vuur moeten slepen. Goed bedoeld, maar een druppel op de gloeiende plaat die steeds gloeiender wordt.

De gemeente heeft in de begroting 2,6 miljoen aan inkomsten opgenomen die uit grondverkopen moeten komen. Fijn voor de projectontwikkelaars, die er onbetaalbare woningen op zullen gaan bouwen. Gemeente neem je verantwoording en maak zelf plannen. Laat stadsontwikkeling zelf bouwen. Zet daar capabele mensen neer met een vooruitziende blik.

Laat het niet over aan de markt. Daarvan hebben we nu al genoeg ellende gezien.

Nico J. Ouwehand

destijds voorzitter bewonerscommissie Jan Luykenstraat/Da Costaplein


Quote


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

3 Reacties

 1. L
  6 november 2018 at 22:47

  Straat verder breken ze ook ruim 50 goedkope woningen af, waarvoor ze nu 18 nieuwe woningen gaan bouwen. Voor hele andere prijs klasse ! Zo hoort het ook niet. In plan staat dat ze x aantal huurwoningen terug laten komen in de wijk. Maar waar die moeten komen geen idee. Laatste informatie dag is ook al 1,5 jaar geleden! !!

 2. adrihuisman
  6 november 2018 at 22:42

  De spijker op de kop! Het college moet stoppen met slopen, slopen is kapitaalvernietiging en milieuonvriendelijk door verspilling van materialen. Maak van de oude flats energieneutrale kluswoningen voor mensen met een smalle beurs maar die wél de handen uit de mouwen willen steken. Geef voorrang aan moderne goedkope hoogbouwwoningen in plaats van nóg meer luxe gezinswoningen, 66 % van de inwoners van Maassluis bestaat uit één- en tweepersoonshuishoudens. Laat niet de oren hangen naar projectontwikkelaars en/of grondeigenaren. Neem het heft zélf ter hand, laat je burgers niet stikken en jaag jongeren niet de stad uit!

 3. Evelien
  6 november 2018 at 20:28

  het is niet eerlijk….oh nee! wanneer gaat de gemeenteraad zich buigen over de woningwens van starters met betaalbare (project) huur/koopwoningen? deze jonge mensen zijn op zoek naar een toekomst in Maassluis en willen hier graag blijven wonen..
  .