WE ZIJN ERUIT! Gewoon gezond verstand!

MAASSLUIS | Vanochtend heeft ondergetekende een onderhoud gehad met de aannemer van de bouw op het Da Costaplein. Zoals in de brief die gestuurd is aan B&W was de buurt niet happy. Ook de aannemer vond dat de aangedragen punten van de bewoners hout sneden.

Hierbij wil ik iedereen bedanken die aan dit resultaat heeft meegewerkt:

  • De bewoners die hun steun gegeven en hun vertrouwen geschonken hebben
  • Speciaal de hr. Nico Ouwenhand, die mij 2x heeft willen vergezellen en ondersteunen bij de gevoerde gesprekken zowel vandaag als in augustus bij de burgemeester.
  • De Burgemeester zijn betrokkenheid heeft getoond met zorgen van de burgers. omdat hij het verkeersbesluit heeft teruggestuurd naar  de afdeling Verkeer en de wethouder daarover ïnformeert
  • Uiteraard de opzichter van Van Wijnen, (we zijn voorlopig buren) voor zijn begrip en medewerking.
  • Ook dank aan John Dolstra (ChristenUnie), die bereid was te komen, kijken en luisteren en ons advies heeft gegeven.

Resultaat: alleen parkeer verbod van 7 tot 16.00 uur, helemaal niet in week-end.

En de hekken blijven staan zoals ze nu staan, dwz aparte ingang voor bouw verkeer, niet de straten, die worden alleen gebruikt in uitzonderingsgevallen.

Burgers blij, niet onnodig straten verderop parkeren en de VEILIGHEID is gewaarborgd, de doorgang voor verkeer wordt zo niet gehinderd door druk bouwverkeer.

Aannemer blij, goede verstandhouding met bewoners.

Sorry voor het raadslid, dat begon over fout parkerende burgers en handhaven, helaas moest ik hem vertellen dat we al MINIMAAL EEN JAAR wachten op de beloofde gele strepen op de hoeken! Trouwens handhaving is onderbezet, afwezig en na 22.00 uur helemaal onbereikbaar, zelfde geld voor politie. Het gemeentehuis is eerder stroperig en ongeïnteresseerd gebleken, maar er is dus hoop. Een heel fijn weekend Maassluis.

Een blije burger

AJM Zuyderwijk


 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers | Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud