MAASSLUIS | Op dinsdagavond 19 december 2017 kwam de gemeenteraad bijeen ter vergadering en dit was de laatste openbare vergadering van 2017.

Ik probeer dit soort vergaderingen maar ook commissie-vergaderingen en/of thema-avonden zoveel mogelijk bij te wonen. En ja soms zijn deze nogal technisch, saai, langdradig en langdurig maar daarentegen vaak interessant en het geeft een goede indruk hoe:

 • Het College (van PvdA, CDA en VVD) van Burgemeester en Wethouders uitvoering geeft aan het alweer in 2014 overeengekomen coalitieprogramma
 • de Gemeenteraad (de 23 leden) hier controle op probeert te houden
 • met name de oppositie een kritische houding aanneemt
 • voorstellen worden ingebracht en hierover wordt gedebatteerd

Zelf heb ik gebruik gemaakt van het burger inspreekrecht om aandacht te vragen aan de Raad voor de verkeerssituatie aan de Dr. Albert Schweitzerdreef en dan vooral over toenemende drukte en de daardoor toenemende onveiligheid op een aantal oversteekplaatsen. Zowel de Raad als het College hebben positief gereageerd op mijn inbreng en ik dank hen daarvoor.

Over 3 maanden, op 21 maart 2018, zijn er de gemeenteraadsverkiezingen en wat mij (en velen anderen ook natuurlijk) opvalt is dat er nu al wordt voorgesorteerd op mogelijke uitkomsten van deze verkiezingen waarbij de huidige coalitiepartijen met de PvdA voorop allerlei vragen en voorstellen inbrengt waarbij bij mij de indruk wordt gewekt dat men afstand neemt van het ‘eigen’ college en de campagneblik volledig richt op de kiezer.

Afgezien van de grote aantallen schriftelijk gestelde vragen de afgelopen maanden (zie eerder gepubliceerde statistieken hierover op Maassluis.nu: https://www.maassluis.nu/nieuws/pvda-kampioen-kritische-vragen-aan-bw/) door met name CDA en PvdA is het eigenlijk van de gekke dat er met veel bombarie een motie verkeersveiligheid moet worden geponeerd met een dwingend karakter met als instigator de PvdA op 19 december 2017. Feitelijk zou tijdens iedere Raadsvergadering coalitiepartijen het college moeten herinneren aan gemaakte afspraken zoals vastgelegd in het coalitieprogramma en overgaan tot, zoals dat zo mooi heet, ‘de orde van de dag’. Dat is vinger aan de pols!

Kritische noot

De Verenigde Senioren Partij heeft hier naar mijn mening terecht een zeer kritische noot afgegeven tijdens het debat over dit onderwerp aan met name de PvdA omdat

 1. verbetering verkeersveiligheid vanzelfsprekend is
 2. dit helder is vastgelegd in 2014 in het coalitieprogramma
 3. men de verantwoordelijk CDA wethouder hiermee na 3,5 jaar pas een schop geeft
 4. dit als verkiezingsretoriek met gevoel voor drama wordt gelanceerd
 5. een meerderheid van de Raad zich zo opstelt tijdens het debat alsof de VSP dit niet belangrijk zou vinden

De VSP heeft hier in zowel haar verkiezingsprogramma als tijdens het coalitieoverleg in 2014 nadrukkelijk aandacht voor gevraagd en zet zich in voor kwetsbare groepen in onze samenleving dat heeft ze altijd gedaan en dat zal ze blijven doen en daar is verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel van.

Een motie moet een wens, verzoek, desnoods dwangmiddel maar geen campagnemiddel zijn over de hoofden van een zittend college.

Hans van der Burg
Fractiemedewerker VSP Maassluis


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

 1. Koos Hofman
  22 december 2017 at 11:43

  Ik ben het hier volledig mee eens. Nu de verkiezingen in zicht zijn probeert men de spotlight op zich te krijgen door het stellen van kritische vragen. In de voorliggende periode zaten zij erbij en keken er naar en vonden dat het goed was. Dat in de beoordeling van bestuurskwaliteiten van wethouders ook nog met verschillende maten werd gemeten maakt het des te ongeloofwaardiger.