w


Open brief aan de Maassluise Gemeenteraad inzake jeugdhulp

MAASSLUIS | Desiree van Dormalen is al jaren bezig met het domein Jeugdzorg. Zij heeft meerdere malen de gemeenteraad attent gemaakt op zaken die niet goed gaan. In de periode 2015-2016 wijdde zij regelmatig een column aan dit onderwerp en zij signaleerde toen al waar het niet goed zou gaan. Nu reageert zij op het voornemen van de MVS gemeenten om het Schotse model van kindzorg in te voeren.

 

Geachte gemeenteraad,

Op woensdag 19 februari 2020 mocht ik als toehoorder aanwezig zijn op de informatieavond over het rapport “Herijking jeugdhulp MSV gemeente” die was belegd voor professionals. Mijn dank daarvoor was en is zeer groot, De avond was informatief. Het is zeker gewaagd, dat de MSV gemeenten nu gezamenlijk veranderingen gaan aan brengen om de jeugdhulp te verbeteren. De doelstelling is het kind centraal. Daar kan niemand tegen zijn. Het is een eerste stap in de goede richting. Ik ben echter wel geschrokken van de vergelijking met en mogelijk invoering van het zogenaamde Schotse model. Daarom motiveer ik met deze open brief waarom dit idee de prullenbak in kan en waarom de gemeenteraad beter niet kan instemmen met dit Schotse model.

Het Schotse model ‘Named-Person Girfec’ en Kansencirkel

Op diverse plaatsen in Nederland zijn pogingen gaande om een uit Schotland overgewaaid bedenksel in de kind-/jeugdzorg in te voeren. Het gaat om GIRFEC. Dat staat voor: Getting It Right For Every Child, van overheidswege bedacht in Schotland om kinderen veilig te laten opgroeien. In Nederland wordt er vanuit Tilburg door de wethouder Marcelle Hendricks en door het Nederlands JeugdInstituut (NJI) flink gepusht om dit systeem in te voeren. Kennelijk zijn ook de MSV gemeenten gepusht om dit systeem te gaan invoeren.

De GIRFEC-filosofie kent uiterst discutabele kanten.

In de eerste plaats: het aanstellen van een “named person”’ een soort van overheidswege aangewezen voogd met doorzettingsmacht die uitgaat boven de ouderlijke macht.

In de tweede plaats voorziet GIRFEC in het verzamelen van een groot aantal data van/rond/omtrent het opgroeiende kind. Data die ook weer uitgewisseld zou moeten worden met allerlei instanties die zich met het kind bemoeien. Daarmee zou men een gigantische hoeveelheid data van elk kind verzamelen met de mogelijkheid van profilering en datamining.

Het onderzoek platform Follow The Money publiceerde op 28 januari 2020 het artikel “Alle kinderen nauwgezet in beeld met Big Data.

Follow the money

Het Schotse model heeft zeer vergaande consequenties waartegen ouders onoverkomelijke bezwaren hadden. In Schotland verenigde de ouders zich in de beweging Not To Named Persons(No2NP), en startten zij met succes juridische procedures. In juli 2016 oordeelde het hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk dat de wet waarmee GIRFEC ingevoerd zou worden, ernstige inbreuken vertoonde op de rechten van een individu, zoals vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens(EVRM).

Uitspraak UK gerechtshof welke vaststelt dat Girfec in strijd is met artikel 8 EVRM

UK Gerechtshof

Op 19 september 2019 maakte de Deputy First Minister John Swinney bekend dat de regering de voor GIRFEC bedoelde wet, de Children and Young People (Scotland) Act 2014, introk.

Ook in Nederland verzetten ouders zich tegen in invoering van Girfec en de named persons. Zij doen dit in samenwerking met Ouder Vereniging Balans, Iederin en Ouders en onderwijs. Ook PILP de club die onlangs bij de rechter een verbod af wist te dwingen op de risicoprofilering van Syri is zijdelings betrokken.

Conclusie:

GIRFEC – in welke vorm dan ook – dringt diep door in de ouder-kind relatie en schaadt de privacy. Het is geen oplossing voor de jeugdzorg die vaak schotten tussen allerlei instanties tegenkomt en klaagt over weinig doorzettingsmacht. Het is echter een reële bedreiging voor ouders en kind door de profilering, de data-sharing en data-mining die er mee gebeurt.

In Nieuw Zeeland stopte men al in 2016 met GIRFEC implementatie omdat men het systeem nutteloos vond. Het lijkt ons duidelijk waarom dat Girfec en de named person, ook in de MSV gemeenten niet moet worden ingevoerd.

Om die reden vragen ouders de gemeenteraad in te stemmen met een workshop waarin ouders gemeenteraadsleden laten zien waarop hun gegronde tegenstand tegen GIRFEC de named person en de kansencirkel op is gebaseerd. Ouders vernemen graag de gemeenteraadsleden of zij geïnteresseerd zijn in een dergelijke workshop en niet zo maar lukraak instemmen met dit Schotse model.  

In onderstaande achtergrondartikelen kunnen alle gemeenteraadsleden lezen waarom er zoveel tegenstand is.

 

 

 

Editor's Rating

Bezint eer ge begint. Ook nu weer een advies vooraf. Hopelijk neemt de gemeenteraad de aangedragen artikelen tot zich teneinde breder geïnformeerd te zijn.

Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen | Juridisch adviseur | Ouderplatform Rijnmond | vaste columnist op woensdag 1x per maand (01-2015 tm 04-2016)