Diverse tips

Het journalistieke interview is een middel om informatie te verkrijgen over een zaak, dus een (actuele) gebeurtenis of een ontwikkeling, of over een persoon. Die informatie kun je vervolgens verwerken tot een volledig interview/artikel of gebruiken als illustratiemateriaal in andersoortige journalistieke artikelen zoals nieuwsberichten of opiniërende artikelen. Het soort informatie dat je wilt verkrijgen en de uitwerking die je daarbij kiest, is van invloed op de aard van het gesprek: hoe lang het gesprek duurt, wat voor soort vragen je stelt en welke houding je in het gesprek aanneemt.

Besef dat jij maximaal rendement zoekt om een goed artikel te schrijven! Ga daarom niet te ver, wees niet te bruut en biedt de ander ruimte om in het gesprek te laveren. Maar houdt wel het initiatief!

Opnemen als

Opnemen kan noodzakelijk zijn als Als je een gesprek opneemt (vooraf toestemming vragen), neig je gauw naar een losser geheel: het interview kan te lang duren én jij hebt een lange opname opnieuw te beluisteren.

 

Universiteit Groningen (RUG) geeft diverse tips hoe de vorm, insteek, voorbereiding en uitvoering kunnen zijn:

Journalistiek interviewen

Vraagstellingstechnieken
open vragen – wie, wat, welke, waar, waarom, waarmee, wanneer en hoe. Vragen met als doel een maximum aan informatie te verzamelen. (als een detective)
detailvragen – om naar de kern van bepaalde zaken te gaan en de informatie die verkregen werd via de open vragen te controleren
gesloten vragen – om een antwoord te krijgen over welbepaalde feiten
veronderstellingen – “hoe zou u zich voelen als…” Dat geeft een idee van de eventuele reactie van de kandidaat

 

Loop je vast bij een ‘waarom’ vraag omdat het antwoord geen duidelijkheid biedt?

Stel dan met gebruikmaking van dat antwoord een vervolg ‘waarom’ vraag. Vraag zo maximaal 4x door en je hebt wél het beoogde antwoord, mits de geïnterviewde bereid blijft het antwoord te verduidelijken.

 

Welke vragen zijn geschikt voor een interview? En welke vragen kun je beter niet stellen? Dat hangt af van het doel van je interview en de persoon die je ervoor uitkiest.

De eerste stap naar een bruikbare vragenlijst is informatie verzamelen. Afhankelijk van het soort interview, is dat informatie over:

  • de te interviewen persoon: eerdere (vooral recente) interviews, andere publicaties over de persoon
    het gespreksonderwerp: publicaties van de te interviewen persoon of anderen, bijvoorbeeld over (recent) onderzoek
Interviewvragen bedenken