door gemeente maassluis

WATERWEG | Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen – de Waterwegregio – slaan de handen ineen om de kwaliteit van leven, wonen en werken in hun gemeenten te verbeteren.

Daarvoor werken ze samen met de Provincie Zuid Holland, bewoners en (maatschappelijke) partners. Aanvullend op de gemeentelijke investeringen vraagt de Waterwegregio via de Regio Deal financiële hulp aan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Regionale problemen vragen om integrale aanpak

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam: “Sociaal-maatschappelijke problemen trekken zich niks aan van gemeentegrenzen. Daarom is het fijn als we die regionaal kunnen oppakken. Iedere bewoner van de Waterwegregio moet zich vrij en veilig kunnen voelen, bestaanszekerheid hebben en een goede toekomst voor zijn kinderen. Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zijn unieke gemeenten met elk hun eigen kracht, kansen en uitdagingen, met de Waterweg en haven als verbindende factor. Samen komen we verder!”

Plannen voor leefbaarheid, werk en duurzaamheid

De aanpak van de Waterwegregio bestaat uit drie pijlers die onderling samenhangen. De eerste pijler heeft tot doel de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Dat moet leiden tot een grotere zelfredzaamheid van bewoners, meer sociale interactie in de buurt en betere kansen voor jongeren en jongvolwassenen. Doel van de tweede pijler is duurzame werkgelegenheid door het aanwezige talent beter te benutten. Er komen geschikte opleidingspaden die leiden naar stabiele banen. De derde pijler heeft duurzaam, circulair wonen en werken als doel, door bedrijven te stimuleren duurzaam en gezond te werken en door te bouwen aan een leefomgeving die toekomstbestendig is.

Deze aanpak vertaalt zich in concrete plannen. Van het ondersteunen van ideeën van bewoners in de ‘pilots bewonersdeals’ tot het bevorderen van Huizen van de Wijk, het verbinden van beroepsopleidingen met de wijk en het creëren van mogelijkheden voor duurzame bedrijvigheid. De plannen sluiten aan bij bestaande initiatieven en er wordt samengewerkt met bewoners en partners.

De provincie Zuid-Holland heeft een actieve, ondersteunende rol gespeeld bij de totstandkoming van de Regio Deal. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: “Geweldig om te zien dat de vier gemeenten elkaar hebben gevonden en goed samenwerken. Samen pakken ze de kans om met hernieuwde inzet krachtig samen te werken aan een betere toekomst voor alle inwoners en bedrijven van de Waterwegregio.”

Over de aanvraag

In Regio Deals werken de Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verhogen voor inwoners en ondernemers. Naar verwachting is er aan het eind van het eerste kwartaal 2024 duidelijkheid of de Regio Deal is toegekend.

Niet alleen de overheid steunt, ook publieke en private partijen dragen bij. De Waterwegregio doet een aanvraag voor € 25 miljoen euro, waarbij de Waterweggemeenten met publieke en private partners zelf ook € 25 miljoen op tafel leggen.

Een regioboard geeft op hoofdlijnen sturing. Hierin zit de burgemeester of een wethouder van de betrokken gemeenten, een gedeputeerde van de provincie en betrokken maatschappelijke partners. Bewoners en partners zoals ondernemers en onderwijsinstellingen hebben een belangrijke rol gehad in de voorbereiding. Zij houden ook in de uitwerking en sturing die rol. Deze samenwerking biedt een goede basis om te werken aan bovengenoemde uitdagingen, samen met de provincie Zuid-Holland en de verschillende vakdepartementen van het rijk.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema