door providercheck.nl

Waar in Nederland is men het minst tevreden met hun internetabonnement?

ALPHEN AAN DEN RIJN | Jaarlijks maken duizenden mensen gebruik van de gratis internet en tv vergelijker van ProviderCheck.nl om een keuze te maken voor een nieuwe internetprovider. Een goede reden om te gaan vergelijken kan zijn omdat mensen niet meer tevreden zijn met hun huidige internetabonnement. Maar waar in Nederland zijn de internetgebruikers het minst tevreden en voor welke providers wordt dan gekozen? ProviderCheck.nl zocht het uit.

ProviderCheck.nl is benieuwd in welke Nederlandse plaatsen in 2021 het meest is overgestapt naar een nieuwe internetprovider. Dan kom je al snel op de grote plaatsen, met veel inwoners uit. Om een eerlijke vergelijking te maken heeft ProviderCheck.nl per woonplaats gekeken hoeveel mensen via hen een nieuw abonnement hebben afgesloten. Daarnaast hebben zij naar het inwonersaantal van de verschillende plaatsen gekeken.

 scope: op basis van de cijfers van 1 januari t/m 20 december 2021 heeft ProviderCheck.nl gekeken naar de overstappen in de 10 plaatsen waar men procentueel het meest gebruik heeft gemaakt van hun dienst.

Met de percentages die daaruit kwamen hebben zij een Top 10 van woonplaatsen samengesteld waar in 2021 het meest is overgestapt:

1.     Maassluis

2.     Schiedam

3.     Amsterdam

4.     Rotterdam

5.     Groningen

6.     Utrecht

7.     Haarlem

8.     Eindhoven

9.     Arnhem

10.  Zwolle

Overige plaatsen waar mensen niet blij lijken te zijn met hun internetabonnement zijn: Gouda, Den Haag, Delft, Almelo, Leiden, Rijswijk, Zutphen, Tilburg, Hilversum en Dordrecht

Voor welke internetprovider wordt het meest gekozen?

In Maassluis lijkt men het minst tevreden geweest met hun internetaansluiting, in deze plaatst wordt namelijk procentueel gezien het meest gekozen voor een nieuwe internetprovider. Maar welke providers zijn het populairst? Ook dat zocht ProviderCheck.nl uit. Zij hebben naar alle overstappen uit de plaatsen in bovenstaande Top 10 gekeken. Per provider zijn de aantallen overstappen bij elkaar opgeteld en daaruit bleek dat T-Mobile (29%) de meeste gekozen provider is, op de voet gevolgd door Ziggo (28%), Online.nl (11%) en KPN (11%). De volledige uitslag:

Provider

Percentage

T-Mobile

29%

Ziggo

28%

Online.nl

11%

KPN

11%

Budget Alles-in-1

9%

Youfone

8%

Caiway

1,4%

Overig

1,1%

Delta

0,2%

Solcon

0,04%

Uit het onderzoek blijkt dat het percentage klanten dat kiest voor een internetabonnement van Caiway of Delta laag is. Hier is wel een logische verklaring voor, beide providers leveren hun producten namelijk niet in heel Nederland. Dan valt nog 1,1% van de overstappen in de categorie ‘overig’. Onder ‘overig’ vallen onder andere providers die op het moment van het schrijven van dit onderzoek niet langer actief zijn op de Nederlandse markt.

Addie Intisari

Addie Intisari

Ad(die) Intisari | Redactie Mens & Maatschappij | Redactie Economie & Ondernemen | zwaartepunt ligt bij (Extra)regionaal & (Inter)Nationaal nieuws