HUISHOUDENS BETALEN HET MEEST IN DELFLAND

DELFLAND| Fractievoorzitter Hans Middendorp (AWP), lid van het algemeen bestuur van Delfland stelt dat zijn partij het niet eens met het waterschap om de de huishoudens zwaarder te belasten dan bedrijven. Uit nieuwe cijfers van de Unie van Waterschappen blijkt dat de totale opbrengst van de watersysteemheffing in Delfland uitkomt op € 106,2 mln. euro in 2021, evenveel als in 2020. De watersysteemheffing is bedoeld voor de kosten van beheer en onderhoud van het ‘water-systeem’: het stelsel van sloten, gemalen en dijken.

Voornamelijk door toename van het aantal inwoners is er in 2021 toch weer € 800.000 méér opgehaald bij de burgers, vergeleken met vorig jaar (+0,8%). Met als gevolg dat de watersysteemheffing voor bedrijven, kantoren en glastuinbouw daalde met diezelfde € 800.000. Per huishouden bleven de waterschapslasten bijna gelijk, maar bedrijven kregen een tariefsverlaging van 13% – terwijl bedrijven al zo weinig betalen, dus dat steekt!

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is teleurgesteld dat het extra geld dat is opgehaald doordat er meer inwoners zijn, bij de bedrijven terecht komt en niet wordt gebruikt voor een kleine tariefverlaging voor de inwoners.

Inwoners betalen de korting voor bedrijven

Elk jaar betalen alle inwoners samen ook een steeds groter deel van de watersysteemheffing. Het aandeel van de inwoners groeide van 89,7% in 2019 naar de historische hoogte van 90,9% in 2021! Bedrijven betalen slechts 5,8% van de watersysteemheffing, wegen 2% en boeren 1,2%. Dat er weinig boeren zijn in de dichtbevolkte regio Delfland, klopt wel. Maar dat er ook weinig bedrijven, kantoren en glastuinbouw zouden zijn, is natuurlijk niet waar.

De AWP Delfland pleit al jaren voor een herziening van de verdeling van de waterschapslasten tussen burgers, bedrijven en boeren. “Zoals het nu gaat, zijn de burgers de melkkoe van Delfland”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland. “En als dit zo doorgaat, betalen de inwoners over tien jaar gewoon alles”.

Meer informatie?

Ga naar de website van de AWP Delfland: AWP

 


© AWP

© AWP

 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema