Artikelenserie hoornaar voor Maassluis.nu aflevering 1

MAASSLUIS | Half september vorig jaar meldde een mevrouw uit Sluispolder-Oost dat ze een Aziatische hoornaar had gezien op een lokpot in haar achtertuin. Leden van een inderhaast bijeen gebracht zoekteam gingen aan de slag. In de weken die volgden kwamen er meer meldingen en na intensief zoeken werden twee nesten gevonden en verwijderd. Twee nesten in een heel jaar. Niet iets om wakker van te liggen, toch?

Dat dacht men in 2004 in Frankrijk ook. Maar vorig jaar was de verspreiding van de Aziatische hoornaar al doorgedrongen tot op de Zuid Hollandse eilanden en werden er sporadisch zelfs in het midden van het land al waarnemingen gedaan. We moeten er helaas van uitgaan dat ook bij ons in de buurt de overlast zal toenemen. Waren het dit jaar maar twee volken, dit jaar zouden het er zomaar tien kunnen zijn. En dat zal heel nare gevolgen hebben, vooral in de nazomer: overlast op de terrassen, afname van het aantal insecten (en dus ook van het aantal bestuivers), afname van het aantal insectenetende vogels, problemen voor de fruittelers, nog meer druk op de biodiversiteit.

█ We zullen iets moeten doen. Maar om je tegenstander te kunnen bestrijden moet je hem kennen.

Je moet weten wat zijn sterke eigenschappen zijn en wat zijn zwakheden. Om die reden gaat Maassluis.nu in de loop van het komende seizoen een aantal korte artikelen plaatsen over de Aziatische Hoornaar. De levenscyclus van deze invasieve exoot zal worden belicht en in iedere aflevering zal worden uitgelegd wat u op dat moment kunt doen om de opmars van de hoornaar af te remmen.

Op dit moment lijkt het nog stil aan het front maar dat is schijn. De jonge, bevruchte koninginnen die vorig najaar uit het ei gekomen zijn, zitten verscholen in hun winterrustplaats. Maar na de winter komen ze tevoorschijn om een nestje te bouwen en een volk te stichten.

Arend Oosterlee

In Zeeland is de eerste bevruchte koningin inmiddels gesignaleerd. Het zal niet lang meer duren voordat ook bij ons het geval is. Laten we ervoor zorgen dat we voorbereid zijn.


Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!