door Evita van Stralendorff [ vz ai van Natuurlijk Waterweg-Noord KNNV]

MAASSLUIS | De dagen worden weer wat langer, de merels zingen in de vroege ochtend én de roeken zijn gearriveerd in het roekenbos. Allemaal voorbodes van de lente.

© Henk van Woerden

In Maassluis broedt sinds 1993 een roekenkolonie en hoewel het landelijk niet goed gaat met deze soort, groeit deze kolonie juist. Een schitterend stukje natuur in onze versteende leefomgeving. Om trots op te zijn!

Al sinds 2005 zijn er plannen om een sportaccommodatie te bouwen op de plaats van het roekenbos. Dit zou echter het einde van de kolonie betekenen.

Als Natuurlijk Waterweg-Noord (KNNV) beschermen we de natuur en dus ook deze roekenkolonie. Het is de enige van formaat in Zuid Holland.

Gelukkig zijn er wetten in ons land die deze dieren beschermen. Omdat de gemeente steeds weer probeert om de wet te omzeilen konden we niet anders dan een rechtzaak starten. Daardoor kan er voorlopig geen sportzaal op de plek van deze kolonie komen.

Tot frustratie van de gemeente én van een sportvereniging zijn niet alleen de dieren maar ook alle geschikte bomen in het koloniegebied beschermd. Tot de uitspraak van de rechter mag er geen boom in het koloniegebied gekapt worden.

Het huidige maar ook de voorgaande colleges van B&W hebben aan de sportvereniging beloofd dat zij, betaald met gemeenschapsgeld, de beschikking krijgen over een nieuwe sportzaal. Nu de gemeente vastloopt met het project en de juridische trucjes op raken wordt de sportvereniging ongeduldig.

Volgens de wet heeft iedereen, maar zeker ook de gemeente, een zorgplicht als het gaat om het beschermen van door de wet beschermde dieren. Wij roepen het college op deze zorgplicht eindelijk eens serieus te nemen en wij vragen de gemeenteraad om erop toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.


Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.