Klimaat- en biodiversiteitscrisis: 16 kritieke velden voor wereldleiders om naar te handelen om de menselijke beschaving te beschermen

AMSTERDAM | Het recente IPCC-rapport bevestigt dat de opwarming van de aarde steeds sneller gaat. De impact speelt zich in real-time af terwijl we dorpen zien overstromen en bossen zien afbranden. Ondertussen gaat de verborgen crisis van het verlies aan biodiversiteit door met het verlies van bossen door landontginning, verergerd door de branden. Terwijl de klimaat- en biodiversiteitscrisis elkaar versterken, voegt het nieuwe commentaar van EASAC de meest recente gegevens toe om zowel de VN-klimaattop in Glasgow als de biodiversiteitstop in China deze herfst te informeren, met een focus op 16 gebieden die dringend actie vereisen om de mensheid te beschermen tegen het ergste .

De samenvatting van het commentaar van EASAC’s tien jaar wetenschappelijke analyse op het gebied van milieu, energie en biowetenschappen is geplaatst tegen de angstaanjagende achtergrond van een onverbiddelijke stijging van temperatuur en vochtigheid die zich in sommige gebieden uitbreidt tot niveaus waar het moeilijk of onmogelijk is voor mensen of de gewassen en het vee dat ze hebben. nodig hebben om te overleven. Door wetenschap toe te voegen die te recent is om in het IPCC-rapport te zijn opgenomen, dringen de Europese wetenschapsacademies er bij regeringen op aan om de klimaat- en biodiversiteitscrisis als één en even urgent te behandelen.

Klimaat- en biodiversiteitscrisissen die als één moeten worden behandeld

“De achtbaan van deze zomer van extreme temperaturen, droogte, plotselinge overstromingen en bosbranden was slecht, maar waarschijnlijk veel beter dan wat we in de toekomst kunnen zien”, legt prof. Michael Norton (EASAC’s Environment Program Director) uit: “Biodiversiteitsverlies en gevaarlijke klimaatverandering versterken elkaar in hun rampzalige gevolgen. Het is een vicieuze cirkel die niet alleen leidt tot extreem weer, maar ook tot instortende voedselsystemen en toenemende risico’s op gevaarlijke ziekteverwekkers, zoönosen en andere gezondheidseffecten.”

Het commentaar illustreert de verschillende interacties van crises: het vervangen van tropische bossen door landbouw vermindert de biodiversiteit terwijl tegelijkertijd opgeslagen koolstof vrijkomt, de koolstofopname in het land wordt verminderd en de uitstoot van andere broeikasgassen (BKG’s) toeneemt. Opwarmende temperaturen en bijbehorende veranderingen in neerslag verminderen de landbouwproductiviteit en verplaatsen soorten buiten hun bewoonbaar bereik, waardoor ze in sommige gevallen met uitsterven worden bedreigd. Verwarmende en verzurende oceanen en een verzwakte circulatie verminderen het vermogen van de oceanen om koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer te absorberen en te verwijderen, terwijl ecosystemen verschuiven of verslechteren.

Verlaat de weg naar onze eigen vernietiging

Maar de wetenschappers zien ook kansen: het behoud, het beheer en het herstel van ecosystemen kan bijvoorbeeld klimaatverandering verminderen en aanpassing aan de gevolgen ervan mogelijk maken, terwijl ook de biodiversiteit wordt vergroot. “Deze uitdagingen hebben wel oplossingen, maar tot nu toe hebben zowel de klimaatveranderings- als de biodiversiteitsverdragen afzonderlijk niet de politieke wil gehad om ze uit te voeren, of beleidsmakers hebben gemakkelijke uitwegen gekozen zonder de gevolgen goed te overwegen”, zegt Norton. het falen om de klimaateffecten van het verbranden van bomen voor elektriciteit goed te beoordelen voordat miljarden aan subsidies worden toegewezen. De twee bijeenkomsten in het najaar moeten een uitweg uit de huidige weg in kaart brengen die naar onze eigen vernietiging leidt.”

Op basis van het eerdere werk van EASAC bevat het commentaar een lijst met 16 actiegebieden waar overheden al meer hadden moeten doen. Ze gaan over klimaatverandering, de rol van biomassa-energie, de uitstoot van broeikasgassen van verschillende oliegrondstoffen, beleid om de uitstoot in transport, gebouwen en infrastructuur te verminderen, en de interacties tussen klimaatverandering en de menselijke gezondheid.

Vertrouwen op het op het BBP gebaseerde systeem gaat niet werken

Systemische problemen zoals de barrières voor de transformatieve veranderingen die nodig zijn om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken, worden ook aangepakt. “Vertrouwen op het huidige systeem om de nodige reducties te realiseren, gaat niet werken”, zegt Norton: “Het op het BBP gebaseerde economische systeem waarin de belangen van fossiele brandstoffen, voedsel en landbouw de CO2-niveaus, ontbossing, landontginning en overbevissing opdrijven, is niet langer geschikt voor het doel als de atmosferische niveaus van broeikasgassen zo kort mogelijke periode.” De wetenschappers maken duidelijk dat overheden op de resetknop moeten drukken. Als de mensheid de klimaatverandering wil stoppen en de biodiversiteit wil behouden die ze nodig heeft om te overleven, moet ze het economische systeem veranderen in een systeem dat duurzame keuzes en gedrag beloont en stimuleert.

Focus op kantelpunten die afleiden van de ernst van onderliggende lineaire trends

Sinds de klimaattop in Parijs in 2015 is er veel aandacht voor omslagpunten. Maar volgens EASAC gaan catastrofaal verstorende trends ook door als geleidelijke incrementele veranderingen. “De focus op kantelpunten creëert een beeld van relaispunten tot waar klimaatverandering als ‘veilig’ kan worden gezien. Niet alleen werken verschillende omslagpunten met elkaar in wisselwerking en vergroten ze de gevaren, maar de onderliggende lineaire trends zoals temperatuur en vochtigheid zijn op zichzelf al serieus”, legt Norton uit.

Op zoek naar gecoördineerde, gedurfde en transformerende actie

“Als ouders en grootouders zijn we net zo bang als iedereen door wat we zien aankomen. Maar als wetenschappers weten we dat er manieren zijn om het ergste te verzachten en ons aan te passen. Maar alleen als regeringen in Europa en wereldwijd nu hun verantwoordelijkheid nemen en leiderschap tonen”, zegt Lars Walloe, voorzitter van het milieuprogramma van EASAC.

Met de nauw verwante beleidsagenda’s van de Klimaattop en de Biodiversiteitstop hebben onderhandelaars de mogelijkheid om gecoördineerde, gedurfde en transformerende actie te ondernemen om een ​​nieuw, meer geïntegreerd en coherent kader te creëren voor het gezamenlijk aanpakken van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. De urgentie is zo groot dat beide nu moeten samenwerken, profiteren van de vele potentiële synergieën tussen klimaatverandering en biodiversiteitsbeleid – zoals massaal ecosysteemherstel – en de koers van de mensheid naar een duurzame toekomst veranderen.

EASAC-commentaar “Belangrijke boodschappen van Europese wetenschapsacademies voor” UNFCCC COP26 en CBD COP12”:

Rapport EASAC commentaar

(BOVENSTAANDE link IS actief per 24 Augustus 2021)

 

Referenties

EASAC (2013)     Trends in extreme weather events in Europe: implications for national and European Union adaptation strategies

EASAC (2015)     Ecosystem services, agriculture and neonicotinoids

EASAC (2016)    Greenhouse gas footprints of different oil feedstocks

EASAC (2017a)     Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests

EASAC (2017b)     Valuing dedicated storage in electricity grids

EASAC (2017c)     Opportunities and challenges for research on food and nutrition security and agriculture in Europe

EASAC (2018a)     Commentary on forest bioenergy and carbon neutrality

EASAC (2018b)     Negative emission technologies: what role in meeting Paris Agreement targets?

EASAC (2018c)     Opportunities for soil sustainability in Europe

EASAC (2018d)     Extreme weather events in Europe. Preparing for climate change adaptation

EASAC (2019a)     Forest bioenergy, carbon capture and storage, and carbon dioxide removal: an update

EASAC (2019b)     Decarbonisation of Transport: options and challenges

EASAC (2019c)     The imperative of climate action to protect human health in Europe

EASAC (2020a)     Hydrogen and synthetic fuels

EASAC (2020b)     Towards a sustainable future: transformative change and post-COVID-19 priorities

EASAC (2020c)     How can science help to guide the European Union’s green recovery after COVID-19?
EASAC (2021a)     Decarbonisation of buildings: for climate, health and jobs

EASAC (2021b)     Policy briefs to the Scientific Group of the UN Food Systems Summit 2021

EASAC (2021c)     A sea of change: Europe’s future in the Atlantic realm

EASAC and FEAM (2021) Decarbonisation of the health sector

 

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.