door Henk van Woerden, Joke Smeenk namens de Natuurvereniging KNNV- Waterweg Noord

MAASSLUS | In de Schakel van 2 december lezen wij: “Bomen waar geen roeken in nestelen, kunnen zonder vergunning gekapt worden, aldus wethouder Fred Voskamp.”  Hij denkt daarmee de wet niet te overtreden. Hij denkt dat de nieuwe sporthal zonder problemen aan de Sportlaan gebouwd kan worden.

Als natuurvereniging KNNV Waterweg Noord willen we deze dieren én hun broedgebied beschermen. Met weer een stukje minder broedgebied gaat het weer wat slechter met deze dieren. Daarom hebben we ingesproken bij de commissievergadering van de gemeenteraad over de Sporthal. We hebben de gemeente en de gemeenteraad verteld dat dit zo niet kan.

Ondanks dat is toch het besluit genomen om de bouw van de sporthal door te zetten. Voor nu teleurstellend. Maar we geven niet op. Wij zullen alle mogelijkheden aangrijpen om de gemeente aan hun beschermingstaak te houden. Het zou helpen als er meer mensen meedoen.

Steun ons met uw lidmaatschap: secretaris@waterweg-noord.knnv.nl

Roeken bouwen vrij slordige nesten. In najaar en winter is er van hun nesten weinig over. Als de wethouder gelijk zou hebben dan zou dat betekenen dat in de tijd waarin bomen gekapt worden vrijwel alle bomen waar de roeken normaal in nestelen omgehakt kunnen worden. Van de ongeveer vijftig nesten die in dit voorjaar geteld werden zijn er nu, in december, van nog slechts van vijf ervan nog wat restanten te zien. De rest is er bij een storm uitgewaaid.

Het is niet duidelijk in welke boom nu exact een nest heeft gezeten. De roeken bouwen in het voorjaar in een dag weer een nieuw nest. Dat kan ook in een naaststaande boom zijn. Het gaat dus niet om een specifieke boom. Roeken zijn koloniebroeders. In het voorjaar zoeken ze elkaar op vaste plaatsen, het kolonie gebied.

Roeken zijn, anders dan veel andere kraaiachtigen, jaarrond beschermde dieren. Volgens de wet Natuurbescherming moet eenieder van ons, en dus zeker de gemeente, beschermde dieren beschermen. Ook de broedgebieden. Dat is duidelijk wat anders dan een substantieel deel van de nestbomen omzagen.

Roeken © Henk van Woerden

 

 

 

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  13 december 2021 at 14:16

  “Roeke(n)loos?!”

 2. TLPETER
  13 december 2021 at 13:45

  Indien het verwijderen van de BOMEN een probleem wordt, is het plan van Jan v.d. Hoek weer in BEELD.
  Sporthal op het terrein tussen koningshoek en Metro station.
  s- avond en in het weekend veel parkeer plaatsen beschikbaar.