DELFLAND | Steeds meer mensen in ons gebied stropen de mouwen op voor het klimaatkrachtig inrichten van hun omgeving. Het beschikbare budget uit onze stimuleringsregeling is daardoor bijna op. Om de gevolgen van weersextremen op te vangen, is het belangrijk dat wij ons gebied aanpassen. Sinds 2017 jaar stimuleert Delfland bewoners, bedrijven, scholen en organisaties om hun tuin of terrein aan te passen aan steeds extremer weer. Zo vangen we samen regenwater op en vermindert de kans op overlast bij hevige regenbuien of langdurige droogte.

Delfland helpt initiatiefnemers graag op weg met kennis en een financiële bijdrage. Voor 2021 hebben we in totaal € 500.000 beschikbaar gesteld voor klimaatkrachtige initiatieven. We hebben twee soorten stimuleringsregelingen: ‘In Actie’ voor kleine maatregelen zoals een regenton of groen dak en ‘Op Maat’ voor grotere projecten. Dit jaar zijn er al 327 aanvragen ingediend. Samen goed voor ongeveer 1.800 m3 waterberging; dat is gelijk aan een voetbalveld met 30 cm water erop.

► Het beschikbare budget voor de stimuleringsregeling ‘Op Maat’ is op. Je kunt dus geen aanvraag meer indienen. Hiervoor was € 260.000 beschikbaar en er zijn in totaal 33 aanvragen ingediend. Daar zijn wij heel blij mee. De regeling ‘In Actie’ is nog wel beschikbaar, maar ook daar gaat het heel goed. We schatten in dat ook dit budget rond de zomer op is.

Met of zonder financieel duwtje in de rug, iedereen kan blijven meedoen. Kijk voor tips en mooie voorbeelden op: Klimaatkrachtig.nl


© AWP

 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema