Door Jan Wapenaar

Maassluis| Op 1 januari 2023 gaat Minters als zelfstandige stichting verder als onderdeel van De Pier Groep. In deze holding zitten ook MEE Rotterdam Rijnmond en Scala Jeugdprofessionals.

Aanleiding voor deze samenwerking is de aanbesteding voor het jeugdmodel Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die in april 2022 is gegund aan Mevis. Onder andere de wijkteams jeugd gaan hierin op en de medewerkers jeugd van Minters worden onderdeel van dit nieuwe bestel. Zij gaan hun werkzaamheden voortzetten binnen Scala Jeugdprofessionals.

𝗩𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝘃𝗲 𝗱𝗶𝗲𝗻𝘀𝘁𝘃𝗲𝗿𝗹𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴
In visie en strategie hebben De Pier Groep en Minters veel raakvlakken. De verwachting is dat de combinatie van dochterstichtingen binnen de Pier Groep gaat leiden tot versterking van preventiegerichte dienstverlening door de totale groep. Dit werkt naar verwachting positief door voor de huidige cliënten en opdrachtgevers van Minters.

Zowel de aanbestedende partij (de gemeenten MVS) als Minters en het winnende consortium (Mevis) zien de preventieve kracht van welzijn als een fundament voor een gezonde samenleving. Daarom zijn Minters en De Pier Groep met elkaar in gesprek gegaan om de preventieve diensten van Minters te borgen en te verstevigen.  We zijn dan ook verheugd dat dit geleid heeft tot een fusiebesluit tussen De Pier Groep en Minters. 
Dit gaat in op 1 januari 2023. Met deze bestuurlijke fusie blijft Minters als stichting bestaan onder holding De Pier Groep. De Pier Groep heeft ervoor gekozen met een eenhoofdig bestuur te werken.

Om deze ontwikkeling verder vorm te geven heeft de Raad van Toezicht van Minters in overleg met de bestuurder besloten het voorbereidingstraject voor de overgang naar De Pier Groep tot 1 januari 2023 in handen te geven van Tjalliëlle Muller. Zij is vanaf 1 november interim-bestuurder van Minters. Vanaf 1 januari vormt Richard Scalzo, bestuurder van De Pier Groep, formeel het bestuur van stichting Minters. 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema