De Riverboard is gestart!

Een unieke samenwerking van Ondernemersverenigingen, Maatschappelijke instellingen, Onderwijspartijen, Gemeenten en Provincie om het Waterweg-gebied een economische ‘boost’ te geven.


WATERWEG | De drie grootste ondernemersverenigingen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bundelen de krachten met hun gemeenten, de provincie Zuid-Holland, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in de ‘Riverboard’. De partners gaan hierin samenwerken aan een efficiënte en bestendige welvaartsgroei van de regio, zowel nú als op de lange termijn.

Samenwerkingen zoals deze, ook wel ‘quadruple-helix’ samenwerkingen genoemd vanwege de vier verschillende deelnemende partijen, zijn in opkomst. De overheid doet steeds meer projecten samen met bewoners en ondernemers in de steden, met de maatschappij als volwaardige en mondige gesprekspartner.

Wat gaat de Riverboard doen?
De Riverboard streeft naar economisch succes met een maatschappelijke meerwaarde voor de regio. De partners werken samen om voor iedereen de omstandigheden in de regio te verbeteren. De Riverboard maakt zich hard voor acties zoals versnelling en versoepeling van nieuwe initiatieven door een stevige samenwerking met de gemeenten. Maar ook voor nieuwe ondernemingsmodellen, producten en diensten, nieuwe samenwerkingsvormen, de ontwikkeling en begeleiding van start ups en nieuwe wet- en regelgeving.

Alles om meer welvaart en welzijn voor de bewoners en ondernemers in de regio te realiseren.“Met de Riverboard organiseren we een snellere uitwisseling van kennis en verbinding van nieuwe en bestaande initiatieven, wat tot efficiëntere welvaartsgroei in de regio zal leiden. Waar het nu soms nog stroperig is, gaat de Riverboard de economische groei in een stroomversnelling brengen”, voorspelt Chris Oerlemans, voorzitter van het nieuwe samenwerkingsverband.

Het eerste succes
De Riverboard maakt een vliegende start! Het eerste succes is al ingeboekt. In de Waterweg gemeenten waren verschillende stichtingen actief met verduurzaming van de regio. Deze partijen zijn nu allen onder de koepel van de Riverboard samengebracht in de Green Business Club. Met vereende krachten én budgetten wordt er nu binnen de Green Business Club gezamenlijk gewerkt aan de volgende thema’s:

  • Implementatie van Circulaire Economie in Waterweg
  • Verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen
  • Duurzaam Vervoer en Mobiliteit
  • Duurzame energiebesparing en -opwekking

Doe mee!
De initiatiefnemers van de Riverboard organiseren continu onderzoek onder de achterban van de partners, met name onder bedrijven. Zo brengen ze in kaart hoe deze bedrijven en inwoners de toekomst zien, wie waarmee bezig is en waar de verschillende partijen tegenaan lopen. De partners willen graag ook uw mening horen!

Op de website kunt u een enquête vinden waarbij u kunt aangeven wat u belangrijke thema’s vindt. Wanneer uit die data kansrijke onderwerpen bovendrijven, zal de Riverboard de verschillende belanghebbenden bij elkaar brengen om zo een sterk economisch netwerk te vormen. De Riverboard noemt dit ook wel het ‘dorpsplein’.

www.deriverboard.nl
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt