In 2015 met succes in de Burgemeesterwijk ingezet

MAASSLUIS | Momenteel is het onrustig bij het NS Station Maassluis-West. Er is een aantal keren vandalisme gepleegd door het vernielen van bushokjes, reclameborden en ticketruimten. In overleg met de politie is extra toezicht gerealiseerd door politie en handhaving en toezicht. Het plaatsen van de mobiele camera draagt bij aan de veiligheid, openbare orde en rust in dit gebied. De politie heeft geadviseerd om de camera voor een korte periode in te zetten. De inzet van minder ingrijpende middelen heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarbij kunnen door de inzet van de mobiele camera unit onveilige situaties en wanordelijkheden worden gesignaleerd.

De burgemeester heeft besloten de mobiele camera voor de periode van 1 maand in te zetten bij station Maassluis West ten behoeve van de handhaving van de openbare orde en het opsporen van strafbare feiten.

Bezwaren

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

Naam en adres van belanghebbende
De dagtekening
Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht
De gronden van het bezwaar
Een volmacht, indien het bezwaar niet door de belanghebbende maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Annemiek
  9 april 2016 at 13:47

  Vandalisme gebeurt nooit tijdens de spits….juist als er geen mensen zijn…behalve de hangjongeren dan….prima zo’n camera….mits deze niet vernield wordt.

 2. Martijn van Leerdam
  5 april 2016 at 19:16

  Onrustig? Nou, ik was er laatst nog, en toen was het helemaal niet onrustig op station Maassluis West. Ik vind het er juist extreem rustig! Zelfs in de spits, als iedereen synchroon aan het telefoonstaren is.

  Het probleem is natuurlijk dat vandalisme in een oogwenk wordt gepleegd.