Voor de goede orde: dit is noodzakelijk. Figuurlijk zowel als letterlijk.

MAASSLUIS | Zoals gisteren na afloop van de persconferentie in het Gemeenlandshuis in de wandelgang door de lokale pers (lees MaassluisNu) reeds voorspelde noodverordening voor een periode van 24 uur is een feit. Hij geldt van 12/11 3:00 uur tot 13/11 2016 om 03.00 uur. 

Burgemeester Edo Haan heeft dezelfde bestuurlijke maatregel genomen, die hij een maand gelden inzette bij ongeregeldheden. Dit is voor hem het enige middel om binnen de regels van de wet een direct ingrijpen mogelijk te maken. Hij had het liever niet gedaan, maar de aankondigingen van demonstraties door anti Piet activisten die zich niet willen voegen naar de wet. Nog lastiger in te schatten is de aankondiging van een groep Feijenoord “supporters” (onder het mom van “pro Zwarte Piet”) om desnoods met harde hand er tegenin te gaan. Dat vraagt om strikte maatregelen om elke vorm van escalatie de kop in te kunnen drukken.

De noodverordening geldt voor het gebied begrensd door Schenkeldijk —Maasdijk — Coldenhovenlaan — N220 — A20/E25 — Laan 40-45 — Prinses Julianalaan — Vlaardingsedijk (tot Burgemeester van de Lelykade) ……  ofwel alle toegangswegen tot ‘Maassluis.

12-11-noorverordening


 

De tekst van de noodverordening luidt:  LONGREAD

De burgemeester van Maassluis,

Gelet op artikel 176 Gemeentewet en de artikelen 6 en 7 lid a en c van de Wet Openbare Manifestaties en gezien de beraadslaging van de lokale driehoek van 11 november 2016:

Overwegende dat,

• in de grondwet het recht van demonstratie is vastgelegd;

• de Landelijke intocht van Sinterklaas (verder: het evenement) op 12 november 2016 in Maassluis plaatsvindt, tussen 10.00 en 15.00 uur;

• de NVU een demonstratie heeft aangekondigd op zaterdag 12 november 2016 tussen 11.00 en 13.30 uur in Maassluis. Deze demonstratie is aangekondigd met als thema ‘Ik schaam mij niet voor zwarte Piet! Stop de kinderfeest haters!”. De burgemeester heeft op 7 november 2016 een bewijs van kennisgeving aan de NVU gestuurd;

• tot op heden geen andere kennisgeving is gedaan bij de burgemeester en er derhalve een aanwijzingsbesluit op grond van artikel 6 van de WOM door de burgemeester is vastgesteld;

• uit informatie is gebleken dat zowel extreem rechts als (extreem) linkse partijen, alsmede demonstranten voor- en tegen zwarte piet, naar Maassluis zullen komen, op zaterdag 12 november 2016 tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas, om te demonstreren. Hierbij is gebleken, uit eerdere ervaringen met betrekking tot demonstraties, dat er escalaties plaatsvinden tussen de verschillende groeperingen, zoals eerder is gebeurd tussen demonstraties van Pegida in Rotterdam, Den Haag, Enschede en Venlo;

• de actiegroepen zijn onder te verdelen in drie categorieën, te weten extreem rechts en extreem links en daarnaast is uit informatie gebleken dat overige groeperingen (waaronder bijvoorbeeld hooligans) mogelijk partij zullen kiezen en zich mogelijk aan zullen sluiten bij een van de linkse of rechtse groeperingen;

• het evenement een groot publiek heeft dat voornamelijk bestaat uit veel kleine kinderen;

• een ordelijk en veilig verloop van het evenement en de aangekondigde demonstratie en de veiligheid van de burgers en bezoekers te allen tijde gewaarborgd moet zijn;

• de vrees bestaat dat betogers met elkaar of met de politie in conflict raken, dan wel dat betogers vernielingen zullen aanrichten, dan wel dat de veiligheid van bezoekers van het evenement, waaronder veel kinderen, in gevaar dreigt te komen;

• in verband met deze omstandigheden (ernstige) vrees bestaat voor het ontstaan van een oproerige beweging, een (ernstige) verstoring van de openbare orde, (ernstige) wanordelijkheden zoals bedoeld in artikel 176 Gemeentewet;

• met het oog op de handhaving van de openbare orde en de veiligheid van burgers en goederen en de veiligheid van demonstranten het stellen van algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn;

• de burgemeester in deze een bijzondere verantwoordelijkheid draagt;

• de gewone beschikbare middelen om de hierboven bedoelde problemen het hoofd te bieden, tekortschieten;

• het daarom noodzakelijk is om ter handhaving van de openbare orde en ter bescherming van de veiligheid voor personen en goederen, maatregelen te treffen in de vorm van een noodverordening;

• de noodverordening bijgevolg voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit.

besluit

vast te stellen de navolgende algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor personen en goederen.

Artikel 1 Reikwijdte

Deze verordening geldt voor de gemeente Maassluis, te weten het gebied begrensd door Schenkeldijk —Maasdijk — Coldenhovenlaan — N220 — A20/E25 — Laan 40-45 — Prinses Julianalaan — Vlaardingsedijk (tot Burgemeester van de Lelykade).

Artikel 2 Verboden gedragingen

Het is een ieder, die zich bevindt in het in artikel 1 aangegeven gebied, verboden om a. zaken, voorwerpen, of objecten mee te voeren waarmee de openbare orde kan worden verstoord, zoals messen, fakkels, vuurwerk of anderszins brandbare stoffen, slagwapens, katapulten, traangas, pepperspray, boxbeugels en dergelijke; b. gezichtsbedekkende kleding te het dragen met het kennelijke doel om herkenning te voorkomen; c. cameratoezicht te belemmeren of te bemoeilijken; d. spandoeken met een hoogte van meer dan 1 meter, versterkte spandoeken of spandoeken van sterk kunststof mee te voeren; e. belemmering te voeren of uiten van overheidsoptreden of van de hulpdiensten alsmede aanwezige beveiliging en media;

Artikel 3 Verwijderingsverplichting

Een ieder die zich al dan niet in groepsverband bevindt in het in artikel 1 aangegeven gebied, dan wel in de directe nabijheid daarvan, is verplicht zich op eerste vordering van de politie uit Maassluis te verwijderen in een door de politie aangegeven richting langs een door de politie aangegeven route indien: a. verboden gedragingen door de politie zijn geconstateerd; b. de politie personen herkent die behoren tot de in de overweging genoemde groeperingen die in het gebied aanwezig zijn met het kennelijke doel om de openbare orde te verstoren; c. De politie personen herkent waarvan op grond van gedragingen of andere tekenen kan worden afgeleid dat zij zich in of in de omgeving van het evenement bevinden met het kennelijke doel de openbare orde te verstoren; d. in groepsverband kwetsende spreekkoren worden aangehaald of in een groep strafbare feiten plaatsvinden;

Artikel 4

Het is verboden objecten containers, dranghekken en dergelijke die zijn geplaatst ter afscherming van het in artikel 3 bedoelde gebied en alle andere daar aanwezige hekken en omheiningen, te verplaatsen, te passeren, of daarover te klimmen, dan wel zich vast te ketenen aan toegangshekken en het blokkeren van toegangshekken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 12 november 2016 om 03.00 uur en eindigt op 13 november 2016 om 03.00 uur. Artikel 6 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening Maassluis november 2016. De burgemeester van Maassluis, Dr. T.J. Haan Maassluis, 11 november 2016 De verordening wordt bekendgemaakt op de site van de gemeente Maassluis en gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Deze verordening wordt ingevolge artikel 176, lid 2 van de Gemeentewet terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de Commissaris der Koning en van de Hoofdofficier van Justitie.

Overtreding van één of meer bepalingen van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

9 Reacties

 1. Aad Rieken
  13 november 2016 at 07:58

  ”DE SINT INTOCHT……..,
  (G)EEN OP(DE)TOCHT!”

  Het bleef ons ten (z)eerste verbazen,
  gevrijwaard van gekken en dwazen.
  Het was in Maassluis,
  een waar gekkenhuis,
  met Pieten en hulpsinterklazen!

  Anti zwarte Pieten,Rotterdam,
  kregen het daar op hun boterham.
  Schreven op glazen,
  deuren die dwazen,
  zodat het tot in Maassluis niet kwam!

 2. Aad Rieken
  12 november 2016 at 21:30

  ”Fleur Liet Zich Ook Gelde(re)n!”

  Dit is in 150 woorden samengevat,en daardoor
  ook als inzending voor Sint”s rondje Maassluis!

 3. Aad Rieken
  12 november 2016 at 18:36

  Doordat het in Maassluis perfect was georganiseerd vooral de beveiliging zijn de anti Piet activisten niet verder gekomen dan Rotterdam,alwaar 200 man zijn opgepakt waaronder activistenleider Afriyie,beter bekend als Airfryer en de advocaat met de toepasselijke naam Pestman.
  Het was voor Maassluis de vele kinderen met ouders en grootouders en een paar miljoen mensen voor de buis een fantastische dag,met als afsluiting een hartverwarmend optreden van Monique Smit!
  Maassluis heeft met deze intocht voor zover we dat nog niet hadden een geweldige
  (in de goede zin van het woord) indruk achtergelaten en op een toeristische Ervaar Maassluis manier op de kaart gezet!
  Chapeau iedereen die op wat voor wijze dan ook deze intocht hebben bewerkstelligt,
  Ze hebben het verdiend dat het zo goed en mooi is verlopen,nogmaals BRAVO!

 4. ton
  12 november 2016 at 09:52

  Laten we hopen dat de soep niet zo heet word….alhoewel, met dit weer..is hete soep niet te versmaden.

 5. Sim
  12 november 2016 at 04:29

  Oproep aan het publiek. Fotografeer en film alles! Het feest voor de kinderen en de rellen om er voor te zorgen dat bij het feest volgend jaar de relschoppers van de straat blijven.

 6. Rianne
  12 november 2016 at 00:36

  Heel veel plezier Maassluis!!! Het wordt vast een leuk feest! 😊

 7. Aad Rieken
  11 november 2016 at 22:59

  ”Feye(kinderfeest)moorders!

  Die z.g. Feyenoord Supporters,
  hebben hier niets te zoeken.
  Kunnen die niet veel beter,
  ’n reisje Manchester boeken!

 8. Aad Rieken
  11 november 2016 at 22:31

  ”Gedogen Tot Op Zekere Hoogte..,
  Gooi Geen Olie Op Het Vuur!!!!!!!”

  Waar ik bang voor ben is dat als de anti zwarte Pieten zich niet aan hun plaats houden (wat ze ook niet zullen doen) de sterke arm er te snel met de botte bijl gaan inhakken,wanneer het nog niet nodig is (zoals zo vaak tijdens voetbalwedstrijden,
  waarmee dit evenement helaas wordt vergeleken.
  ”Wacht Tot Het Echt Nodig Is!”
  Ik denk ook dat de pro zwarte Pieten zich ook niet aan hun plaats zullen houden (als ze merken dat de ander het ook niet doet),maar wanneer het binnen de perken blijft
  oogluikend toestaan,maar pas toeslaan wanneer het uit de klauwen loopt!
  Ik wens Maassluis de kinderen en ieder een vreedzame Sinterklaas-intocht!

 9. 11 november 2016 at 20:46

  Net als die hooligans bij voetballen niet voor het voetballen komen, komen die hooligans hier echt niet voor het kinderfeestje… En al helemaal niet om hun belang te dienen!