MAASSLUIS | Op woensdag 13 december reikt burgemeester Edo Haan samen met wethouder Arnold Keijzer (Onderwijs) de eerste Maassluise Onderwijsprijs uit. Deze prijs kwam tot stand met medewerking van de Maassluise onderwijsinstellingen en vloeit voort uit een motie, die vorig jaar unaniem in de gemeenteraad werd aangenomen.

Doel van de onderwijsprijs is waardering te uiten voor mensen die hun talenten belangeloos aanwenden voor de kwaliteit van het onderwijs, met name door de verbinding te leggen tussen school en maatschappij in brede zin. Het gaat hierbij niet alleen om docenten en leerlingen, maar bijvoorbeeld ook om vrijwilligers.

De onderwijsprijs kent 5 categorieën, namelijk voor leerlingen in het primair, voorbereidend en het middelbaar onderwijs, voor onderwijzend personeel (ongeacht het soort onderwijs) en voor overigen die bij het onderwijs betrokken zijn.

De prijs bestaat uit een beeld en een cadeaubon.

Uit de aanmeldingen voor deze eerste verkiezing zijn genomineerden voor 4 categorieën geselecteerd door een onafhankelijke jury, onder leiding van de burgemeester.

De jury bestaat uit:

  • Janneke Paardekoper (Buurtsport Maassluis/Welzijn E25)
  • Gert Rikhof (Culturele Raad Maassluis)
  • Johan Verhoeven (ondernemers/Verhoeven Consultancy)
  • Marleen Zwitser (Rotary Club Maassluis).

De jury heeft bij de beoordeling vooral gekeken naar de manier waarop de kandidaten zich voor de school en de sociale omgeving hebben ingezet en het onderwijs voor anderen leuker, beter en makkelijker hebben gemaakt om mee te doen.

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt