vergadering Culturele Raad Maassluis maandag 17 mei 2021 | 20.00 – 21.30


door Janneke Noordermeer

MAASSLUIS | Op maandag 13 september a.s. houdt de Culturele Raad Maassluis haar openbare vergadering. De vergadering start om 20.00 uur en vindt plaats in Theater Koningshof.

Wil je de vergadering bijwonen of van de mogelijkheid tot inspreken gebruikmaken? Meld je dan voor vrijdag 10 september aan bij de secretaris van de Culturele Raad Maassluis via secretaris@crmmaassluis.nl. Hij zal na aanmelding contact met je opnemen.

Vragen en opmerkingen

Vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren, kan altijd via info@crmmaassluis.nl. De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen. Kijk voor meer informatie op www.crmmaassluis.nl.

Het is mogelijk in te spreken tijdens de vergadering. Omdat de vergadering in verband met de coronamaatregelen online plaatsvindt, worden insprekers gevraagd zich voor vrijdag 14 mei via e-mail aan te melden bij de secretaris van de Culturele Raad Maassluis, secretaris@crmmaassluis.nl. Hij zal na aanmelding contact met u opnemen.

Voor het volledige jaaroverzicht van de vergaderdata zie www.crmmaassluis.nl


© PR

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.