MAASSLUIS | De agenda’s van het Debat op Dinsdag 15 september a.s. zijn vol belangrijke onderwerpen. Twee raadscommissies bespreken onderstaande zaken.

Deze avond staan voor de commissies de volgende onderwerpen op de agenda:

RV = raadsvoorstel | RIB = Raadsinformatiebrief

Commissie 1
– RV duurzaam beschikbaar houden van betaalbare koopwoningen
– RV vaststellen Ambitiedocument Omgevingswet en beschikbaar stellen krediet
– RIB/beantwoording art. 51 vragen inzake de Lijndraaiersbrug

Commissie 2
– RIB buitensporige hoge winsten bij zorginstellingen en aanbieders
– RIB inzake Technisch Onderwijs
– RIB inzake Studie afrit 6-7 A20
– RV vaststellen verordening toeristenbelasting

Op de agenda van de aansluitende gemeenteraadsvergadering staan enkele hamerstukken.

De vergaderingen van commissie 1 en de gemeenteraad vinden fysiek plaats maar mogen ivm de coronamaatregelen niet worden bijgewoond door publiek.

Commissie 2 is een digitale vergadering via teams. De vergaderingen kunnen gevolgd worden via de livestream: LIVE commissie 2

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu