ANDERHALVE EEUW WATERWEG
….VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE SLEEPVAART EN BERGING….

MAASSLUIS | De Waterweg heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de ontwikkeling en wereldwijde faam van de Nederlandse sleepvaart. Wat er op en rond deze waterweg zich heeft afgespeeld op sleepvaart gebied is nu te zien in de nieuwste wisseltentoonstelling van het Nationaal Sleepvaartmuseum in Maassluis van 7 mei t/m 6 november 2022.

 

Allereerst wordt een beeld gegeven van de doorgraving bij Hoek van Holland, de eerste schepen die van de waterweg gebruik maakten en de verbeteringen van de veiligheid van de vaarweg. De onofficiële opening werd ‘verricht’ door een sleepboot. In de tijd dat zeilschepen veelvuldig naar Rotterdam bezochten kwamen strandingen vaak voor. De ramp met de Berlin of de Schelde die de Soerakarta probeerde te bergen zijn slechts twee voorbeelden van ernstiger ongelukken die op de tentoonstelling ruim aandacht krijgen.

© NSM – Hornland en Pres Pierre Angot gezonken

De Tweede Wereldoorlog bracht de scheepvaart vrijwel tot stilstand maar tijdens de eerste dagen werden verschillende schepen het slachtoffer van het oorlogsgeweld. De opmerkelijkste calamiteiten en bergingen uit 150 jaar zijn te zien. Veel bijzondere en steeds grotere schepen en objecten zijn de waterweg in de loop der jaren gepasseerd: droogdokken, tinbaggermolens, booreilanden, offshore constructies, uitzonderlijk vervoer met zwaar transport schepen en steeds reusachtiger wordende cruiseschepen.

© NSM – De Orient Explorer een der eerste boorplatforms in de Waterweg

De tentoonstelling Anderhalve eeuw waterweg geeft zo een uiterst boeiend beeld hoe de sleepvaart en berging aan het succes van de waterweg heeft en nog bijdraagt. De opening van de tentoonstelling wordt verricht door de heer Henk van der Lugt, voorzitter van het Historisch Genootschap Hoek van Holland.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt een bijzonder fraai boek uitgegeven van de hand van Nico J. Ouwehand. Het eerste exemplaar zal tijdens de opening worden overhandigd aan de burgemeester van Maassluis. Een uitgebreide omschrijving van de tentoonstelling is te vinden op de website.

Voor actuele openingstijden ga naar www.nationaalsleepvaartmuseum.nl

© NSM – Vikingbank op de Zuiderpier

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.