MAASSLUIS | Op 19 juni 2017 om 20.00 uur vangt in de Burgerzaal van het gemeentehuis de openbare vergadering van de Culturele Raad Maassluis aan. Naast de gebruikelijke agendapunten vindt een gesprek met Paco Dalmau plaats over het White Wall Project.

Bij aanvang van de vergadering is er voor een ieder gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de CRM behoren. De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Inspreken kan ook, doch alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Zie ook www.crmmaassluis.nl
Voor vragen: info@crmmaassluis.nl

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.