NEDERLAND | Van vrijdag 2 t/m zondag 11 november 2018 is het weer de nationale Week van de Dialoog. Het thema van dit jaar is ‘Elkaar zien’.

Het belangrijkste moment waarop een ervaring met de dialoogmethodiek wordt aangeboden is tijdens de Dag van de Dialoog. De eerste Dag van de Dialoog vond in 2002 in Rotterdam plaats. Nederland in Dialoog heeft de Dag van de Dialoog sinds 2005 door Nederland verspreid.

Inmiddels zijn er 100 plaatsen in Nederland waar een Dag van de Dialoog wordt georganiseerd, waaronder Vlaardingen bij De Windwijzer.

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in een stad/dorp/wijk en dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken.

De 6 pijlers van de Dag van de Dialoog:

 1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties
 2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad
 3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 4 vragen.
 4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd.
 5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
 6. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Elke Dag van de Dialoog heeft een jaarlijks wisselend centraal thema. Het thema wordt positief en uitnodigend geformuleerd zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema’s die een relatie hebben met waarden, normen, tradities, motivaties, cultuur lenen zich het best. Maar ook actuele thema’s die veel mensen bezighouden, zoals werk of opgroeien zijn breed genoeg om belangstelling te wekken.

Voorbeelden van thema’s:

 • Ontmoet een ander en laat jezelf zien
 • Respect voor elkaars waarden
 • Erbij horen
 • Opgroeien in de stad
 • Identiteit
 • Samenleven in de stad
 • Zorgen voor de stad
 • Smaken verschillen!
 • Vriendschap

  © PXB CC - combi

  © PXB CC – combi


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt