Geef gul, geef vanuit jouw hart

MAASSLUIS | Vijf weekenden lang in oktober/november wordt er in een supermarkt gecollecteerd voor de Actie Kerstgroet 2017. De opbrengst is bestemd voor  de aankoop van levensmiddelen in Oekraïne, waarvan ter plaatse voedselpakketten worden samengesteld.

Vorig jaar konden 2600 voedselpakketten worden gefinancierd uit de Actie Kerstgroet. De collectanten staan met een collectebus bij de uitgang, spreken mensen aan en vragen hen om een bijdrage.

De collectanten zijn herkenbaar aan een donkerblauwe sweater met het AK logo en er staat een manshoge banner als aandachttrekker.

De eerste collecte wordt gehouden bij de supermarkt van Hoogvliet in de Koningshoek op 20 en 21 oktober.

Er zijn veel collectanten nodig die elk 2 uur collecteren, samen met een andere collectant. Stichting AK kan nog enkele collectanten gebruiken.

Wie wil helpen, kan zich telefonisch aanmelden, tel. 06 5065 0787, of via de contactpagina op

www.stichtingak.org

Achtergrond

Dit najaar houdt Stichting AK de 25e Actie Kerstgroet t.b.v. armen in West-Oekraïne. Niet direct een jubileum om te vieren, maar wel om even bij stil te staan. Geen van de initiatiefnemers had ooit kunnen denken dat na 25 jaar er in Oekraïne nog steeds armen zouden zijn die moeten worden geholpen.

Tot 2008 klauterde het land langzaam maar zeker uit een diep economisch dal en leek het beter te gaan met de werkgelegenheid, totdat de wereldwijde economische crisis een abrupt einde maakte aan de vooruitgang en men weer vele jaren in de tijd teruggeworpen werd. Vervolgens begonnen de separatisten in Oost-Oekraïne zich te roeren, met rampzalige gevolgen voor het hele land. En nu zijn de omstandigheden van onze doelgroep weer even slecht als ca. 20 jaar geleden. Triest, maar waar.

Omdat de armen in de zusterstad van Maassluis, Beregszász (en omstreken), op Stichting AK rekenen, gaat de stichting dan ook gewoon door met haar humanitaire activiteiten, zoals noodhulp (voedselpakketten in de kersttijd en brandhout in de winter) en structurele hulp (o.a. Sponsorplan en ondersteuning van diverse sociale projecten en instanties).

De Actie Kerstgroet wordt in Beregszász hoog gewaardeerd: behoeftige mensen zien uit naar de hulp uit Maassluis, niet alleen om het voedsel, maar ook omdat er aan hen gedacht wordt, zelfs in het verre Nederland.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt