door John Schneider

MAASSLUIS | In de week van 17 t/m 24 september staat Maassluis in het teken van Dementie.

In deze bijzondere week, 21 september is het wereld Alzheimerdag, wordt veel aandacht geschonken aan de ziekte waarvan Alzheimer Nederland stelt dat 1 of de 5 mensen er vroeg of laat mee te maken krijgt. Diverse gezondheidsorganisaties in Maassluis hebben daarom in die week verschillende activiteiten georganiseerd om het bewustzijn en de herkenning van dementie te vergroten.

Dementie is een complexe aandoening die steeds meer mensen treft. Het herkennen van dementie en het bieden van de juiste zorg en ondersteuning is van cruciaal belang voor mensen met dementie en de partner, familie en andere betrokkenen.

Tijdens de week worden diverse activiteiten georganiseerd. We noemen de film The Father op zondag 17 september in Koningshof, 19 september informatieavond in het Alzheimer Café in De Tweemaster, een ‘oude liedjesmiddag’ op donderdag de 21e in DrieMaasHave. Ook op die donderdag is er een lunch in het Albeda College voor genodigden. Voor alle Maassluizers is er op zaterdag 23 september in Theater Koningshof een informatiemarkt met zo’n 15 organisaties die u kunnen helpen of begeleiden als dementie in uw omgeving zich openbaart. En natuurlijk bent u welkom als u meer over de ziekte wilt weten. Als afsluiting van die week is op zondag 24 september in Theater Schuurkerk de toneelvoorstelling ‘Herfst’ te zien. In deze voorstelling krijgt u met relativerende humor een beeld van wat dementie kan betekenen.

© Jelle Ravestein

De Week over Dementie is een burgerinitiatief en van Alzheimer, afdeling Nieuwe Waterweg Noord waaraan verschillende lokale organisaties meewerken en wordt ondersteund door de Gemeente Maassluis. Het evenement is bedoeld voor zorgverleners, mantelzorgers, professionals uit de gezondheidszorg en alle inwoners van Maassluis die geïnteresseerd zijn in het krijgen of vergroten van hun kennis over dementie.

Voor meer informatie en het volledige programma met aanvangstijden verwijzen wij u naar de folder die in Maassluis op diverse plaatsen voor u klaarligt. Ook in de agenda’s van ‘Ervaar Maassluis’ en ‘Samen zijn wij Maassluis’ kunt u alle informatie vinden. Samen kunnen we bouwen aan een samenleving waarin mensen met dementie de zorg en ondersteuning ontvangen die ze verdienen en dragen we bij aan een Dementievriendelijke Gemeente Maassluis.

Contactadres: nieuwewaterwegnoord@alzheimervrijwilligers.nl


Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!