door gemeente maassluis

RIJNMOND | De Rotterdamse haven staat voor een grote opgave. Samen met de overheid en bedrijven in de regio zet Havenbedrijf Rotterdam grote stappen naar een duurzame en klimaat neutrale haven. Onderdeel van de verduurzaming is om waterstof en waterstofdragers (zoals ammoniak) op en over te slaan en te gaan gebruiken als brandstof bij productieprocessen in de industrie.

Informatieavond 29 februari

Gemeente Maassluis nodigt u uit om op donderdag 29 februari aanwezig te zijn op een informatieavond over dit onderwerp. Maassluis ligt samen met andere gemeenten aan de Nieuwe Waterweg, de toegang tot het Rotterdamse havengebied. Daarom vinden wij het belangrijk u te informeren over de ontwikkelingen in dit havengebied. En van u te horen hoe u betrokken wilt worden bij de verdere verduurzaming van de Rotterdamse haven.

Tijdens deze informatieavond licht Havenbedrijf Rotterdam toe welke stappen er allemaal ondernomen moeten worden om de haven te verduurzamen, Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) geeft informatie over hoe veiligheid van nieuwe initiatieven is geborgd in wet- en regelgeving en bedrijven zijn aanwezig om hun plannen en projecten toe te lichten. Er is voldoende ruimte om uw vragen te stellen.

Aanmelden

U bent op donderdag 29 februari van harte welkom in Theater Koningshof, Uiverlaan 20, Maassluis. De avond start om 19.30 uur en eindigt om uiterlijk 22.00 uur. U kunt zich tot maandag 19 februari aanmelden via het e-mailadres: communicatie@maassluis.nl.


Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen