WATERWEG | Op donderdag 21 maart 2024 vertoont Natuurlijk Waterweg-Noord KNNV in samenwerking met de Partij voor de Dieren de film Groenkijkers.

In deze film volgt regisseur Sanne Rovers natuurbeschermers zoals haar vader, die tegen de achtergrond van klimaatverandering, stikstofcrisis en achteruitgang van de biodiversiteit, elk op hun eigen wijze hun stukje natuur proberen te beschermen. ’Liefde voor de natuur’ begint met goed kijken’ zegt Jacques Rovers, vader van regisseur Sanne Rovers en al meer dan 35 jaar beschermer is van wilde planten, want ‘Wat je liefhebt, koester je’. Dit werd het uitgangspunt voor de film Groenkijkers, waarin de regisseur haar gevoel van machteloosheid over de teloorgang van de natuur omzet in een visuele ode aan natuurbeschermers.

Sanne Rovers en haar vader Jacques Rovers

Naast haar vader ontmoeten we onder andere het markante trio Henk, Guido en Paul die al meer dan 20 jaar insecten tellen; de flamboyante Herman, een landgoedeigenaar op zoek naar een toekomstbestendige balans in het bos; Celine, boerendochter en vogelbeschermer in hart en nieren en Nicky, een sympathieke stadse activist met een vlindertuin. We delen in hun kleine ontdekkingen en successen. Maar ervaren ook hun gevoel van wanhoop of het allemaal nog wel zin heeft. Na afloop vindt een nagesprek over de film plaats.

De film wordt vertoond in Natuurcentrum de Boshoek, Bospad 3 in Schiedam. De toegang is gratis, maar vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmelden bij voorzitter@waterweg-noord.knnv.nl noodzakelijk. Inloop vanaf 19.00 uur, start film om 19.30 uur. Einde uiterlijk om 22.00 uur.


Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.