MAASSLUIS | Hierbij nodigen wij u uit voor het Symposium Herstel Doorvaart Het Nieuwe Water op donderdag 29 augustus 2024 14.00 uur in het Auditorium Lely Campus Maassluis.

Een van de te herstellen doorvaarten van het Nieuwe Water:

Een van de te herstellen doorvaarten aan het Nieuwe Water


Het herstel van het Nieuwe Water moet een impuls geven aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaam waterbeleid en ecologie, recreatie en educatie in het waterrijke gebied van Maassluis, Midden-Delfland en het Westland..

WAT U KUNT VERWACHTEN

Logo

Verschillende facetten van Het Nieuwe Water zullen deze middag worden belicht:
Jaap van Duijn, schrijver boek ‘Historie van het Westland’ en ex top man van Robeco. geeft een toelichting over de ontstaansgeschiedenis en erfgoed van en rondom Het Nieuwe Water.

Ook de aanpak van het herstel van de doorvaart zowel als de beoogde effecten ,mede gebaseerd op de methodiek van Aquapunctuur van Ronald Waterman worden toegelicht.

Er zal ruimte zijn voor reacties van politiek, bestuur en gebruikers van het Nieuwe Water. Als dagvoorzitter zal optreden voormalig burgemeester van Maassluis en voorzitter van de Midden Delfland Vereniging, dhr. Koos Karssen.

Het volledige programma zal u begin augustus a.s. worden toegestuurd.

U kunt zich nu al opgeven!

Namens het bestuur van de Stichting Herstel Doorvaart Nieuwe Water

Prof. ir. Jan Stuip, voorzitter www.nieuwewater.com
InschrijvenOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!