Op de barricaden tegen gaswinning De NAM de lusten, omwonenden en milieu de lasten

RIJNMOND | Gezamenlijk gaan ChristenUnie, Forum voor Maassluis met milieugroep Vertowijk (initiatiefnemer) gesteund door bewoners, natuur- en milieuorganisaties, de strijd aan tegen de plannen om meer gas te winnen in Zuid-Holland. Dit gebeurt in samenwerking met GL, PvdA en SP uit Vlaardingen.

Wij nodigen iedereen uit om zich zaterdag 25 mei tussen 12.00 en 14.00 uur bij ons aan te sluiten.

We verzamelen om 12.00 uur op het parkeerterrein van Eetcafé Westgaag, Transportweg 1, 2676LM in Maasdijk.

Er zullen diverse mensen spreken o.a.

– Sandra Beckerman, SP Tweede Kamerlid
– Anneloes van Hunnik, GroenLinks Statenlid
– Willem Minderhout, PvdA statenlid
– Bewoners uit de regio

 

Op zaterdag 25 mei is er vanaf 12:00 uur een manifestatie bij de NAM in De Lier. Tijdens deze actiebijeenkomst kan iedereen zijn stem laten horen tegen het plan van minister Wiebes om de gaswinning in het Gaag-Monster gasveld te verhogen.

Officieel is fracken verboden, men noemt het nu anders. Dat is dus NEW SPEAK

Fracken

De Nederlandse burgers moeten van het aardgas af, maar intussen gaat de gaswinning op diverse locaties in Zuid-Holland gewoon door tot 2027. Omdat de gaskraan in Groningen eindelijk dicht moet, willen minister Wiebes en de NAM de winsten in de kleinere gasvelden vergroten. Het ministerie van Economische zaken en Klimaat en de NAM hebben dan ook plannen om extra gas te winnen uit de gasvelden bij Gaag-Monster. Dit wingebied loopt vanaf Monster via Maasdijk en Gaag over Maasland naar het grensgebied tussen/onder Maassluis en Vlaardingen. Uit de gasvelden in het gebied Gaag-Monster wordt al sinds de jaren ’80 gas gewonnen. Nu deze velden bijna uitgeput zijn, willen ze ook het laatste restje gas uit deze velden halen. Om maximaal gas uit de bodem te onttrekken wil de NAM onder andere gebruik maken van fracken, een methode waarbij een vloeistof met chemicaliën onder hoge druk in de bodem wordt gespoten. Hierdoor ontstaan scheurtjes in het gesteente zodat het gas dat hierin zit gewonnen kan worden.

Officieel is fracken verboden, men noemt het nu anders, NEW SPEAK.

De gevolgen van deze gaswinning zullen voor het hele gebied groot zijn. Dankzij het verhogen van de winning door middel van fracken zal de bodem verder gaan dalen. Door inklinking (veengrond) en het onttrekken van water (woningbouw) aan de bodem zal de bodem sowieso nog 2cm dalen. De daling ten gevolge van de gaswinning zullen hier nog eens bovenop komen. Hiermee lopen gebouwen, huizen en infrastructuur in de regio risico op schade. Daarnaast zijn de gevolgen van de extra gaswinning en de daarbij behorende bodemdaling voor natuur, milieu en klimaat onduidelijk.

Op de barricaden tegen gaswinning NAM

Mogelijke gevaren:

Droogtegevoelige dijken. Hoogheemraadschap Delfland: “Droogte is een geleidelijk oplopend proces. Dat geldt ook voor de gevolgen die droogte heeft voor onze keringen”.

Onze zorgen:

Onze vraag, waarop géén antwoord is gekomen: “Wat als, mede door de stijgende zeespiegel, bodemdaling (gaswinning/inklinkend veen/aanleg Blankenburgtunnel) dijken zakken/scheuren?

Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) meldt intussen klachten vanuit 30% van alle gemeenten.

”Door de extreem hete en droge zomer constateren huiseigenaren verzakkingen.”

 

Het Besluit is dus genomen op grond van verouderde data, wij verzoeken minimaal opschorting tot na aanvullend onderzoek. Wij vinden dat de veiligheid en de gezondheid van de bevolking zwaarder dient te wegen dan financiële belangen, Denk ook aan het affakkelen en de schade aan het milieu door chemicaliën (af en toe een frack) maar ook de verzilting doordat door bodemdaling het zeewater verder kan doordringen, hetgeen niet strookt met de “vergroening” c.q. het vigerende beleid. Wij verwachten en verlangen een aanvullend onderzoek op grond van de laatste gegevens van oa. KCAF temeer daar ook omringende gemeenten WEL in beroep gaan.

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. Aad
  10 mei 2019 at 07:35

  Wim was ook groot tegenstander op het stuk waarbij wij als Forum voor Maassluis de gemeente (nogmaals) en haar burgers opriepen een zienswijze in te dienen. Ook toen zakte hij al door het ijs als NAM/Shell puppet

 2. Wim van de Wiel
  9 mei 2019 at 16:13

  Klopt, tussen 1993 en 1999 bij de NAM. Daarvoor en daarna bij Shell.

 3. Wim van de Wiel
  8 mei 2019 at 23:16

  Negentig procent van het winbare gas onder het Westland is in de afgelopen dertig jaar geproduceerd, zonder een enkel probleem en zonder dat er ook maar één aardbeving is geregistreerd. Ook is er drie keer gefrackt en dat is geen verboden methode. Is al meer dan honderd keer in ons land uitgevoerd, ook zonder probleem.
  De tegenstanders proberen allerlei argumenten aan te voeren die niets met gaswinning te maken hebben, zoals de droge zomer van 2018.
  Mijn advies: geen tijd verdoen met dit protest.

  • 9 mei 2019 at 09:14

   U heeft altijd in deze branche gewerkt?