MAASSLUIS | De Maassluise Sport Raad houdt haar vergadering op 26 februari 2019 op de locatie: MHV Evergreen, Albert Schweitzerdreef 431, Maassluis, aanvang 20.15 uur

21/2 UPDATE: De Maassluise Sport Raad houdt haar vergadering op 26 februari 2019 

Locatie & Tijdstip zijn veranderd naar:

Unitas’63, Wipperspark Maassluis, aanvang 19.30 uur.

AGENDA

1. Opening (openbare) vergadering.

2. Mededelingen en vaststellen agenda

3. Vaststelling verslag van de AB-vergadering d.d. 15 januari 2019
3.1 Actiepunten en besluitenlijst d.d. 15 januari 2019

4. Ingekomen en uitgegane post

5. Stand van zaken lopende projecten
5.1 Ontwikkelingen/voortgang Accommodatienota/-beleid 2013-2019

5.2 Bepalen meetmomenten Sportnota
5.2.1 Evaluatie Sportnota

5.3 Recreatienota – werkgroep => begin 2019

6. Jaarverslag 2018 en Werkplan 2019

6.1 Jaarverslag 2018 – begin 2019. AB

7. Communicatie / PR

8. Diverse zaken
8.1 Verslag werkgroep breedtesport

9. Nieuws uit de verenigingen

10.Sportgala 2018 – 15 februari 2019
– evaluatie werkgroep volgt z.s.m.

11.Rondvraag/Datum volgende vergadering

12. Sluiting

Redactie Sport

Redactie Sport

Sportredactie | Publiceert sportverslagen en berichten over bijzondere sportgebeurtenissen zoals toernooien