MAASSLUIS | Het Maassluise college van B en W gaat versneld veertig extra statushouders in Maassluis opvangen, na een oproep van de commissaris van de Koning. Het college stelt het Klooster beschikbaar, het pand waar jarenlang dak- en thuislozen werden opgevangen en vijf wisselwoningen in het flatgebouw aan de Mgr. Bekkerslaan.

Op woensdag 27 januari 2016 [ 17:00 – 19:00 ] is er in Het Klooster een bijeenkomst voor belangstellenden.

In maart 2016 bestaat er gelegenheid om kennis te maken met de statushouders. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt nog.

Wat eraan vooraf ging

Op dinsdagavond 15 december is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Alle voorbereidende werkzaamheden kunnen van start gaan. De eerste bewoners van Het Klooster verwachten we circa 1 februari 2016. Een maand later volgt dan naar verwachting de groep voor de Mgr. Bekkerslaan.

Maassluis vangt al jaren statushouders op: vluchtelingen die toestemming hebben gekregen om in Nederland te blijven zolang hun vluchtelingenstatus dat toelaat. Deze vluchtelingen hebben een toelatingsprocedure door de IND achter de rug.

Voor Maassluis gaat het per jaar om ongeveer zestig mannen, vrouwen en kinderen die na een lange tijd in een AZC te hebben gewoond, eindelijk een begin kunnen maken met hun inburgering.

Het Maassluise college van burgemeester en wethouders neemt zijn verantwoordelijkheid en geeft gehoor geven aan de vraag van de provincie. Voor de hele regio Rijnmond moeten vijfhonderd statushouders extra worden opgevangen, voor Maassluis gaat het om circa veertig personen.

Burgemeester Edo Haan: ,,Op basis van onze verantwoordelijkheid zijn we van plan om in Maassluis veertig statushouders extra op te vangen. Hierdoor helpen we mee om de druk op overvolle AZC’s te verminderen.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

11 Reacties

 1. Willem Kardol
  27 januari 2016 at 23:20

  Beste Ton, waardoor zijn die woningen zo duur geworden, ze zijn mijns inziens onttrokken aan de sociale voorraad woningen, zeker in de Vertowijk is het beleid volgens mij daarop gericht, terwijl deze oorspronkelijk als gesubsidieerde woningen zijn gezet. Onttrekking is na de grote crisis begonnen om gaten door wanbeleid van een aantal banken en woningcorporaties te kunnen dichte. Dat drukt ook op de markt Ton en daar komt ook het gevoel vandaan dat woningen inegpikt worden door andere arme mensen. Overigens kan ik mij zo voorstellen dat starters in kleinere eenheden, zoal.s het klooster terecht zouden kunnen. waarmee ik wil zeggen dat ik erken dat er druk is op de woningvoorraad, maar de link naar vluchtelingen is me iets te gemakkelijk, daarmee kan nooit worden verklaard waarom mensen bang zijn en vanuit angst reageren. Dus misschien die duurdere sector weer wat minder duur maken. Hoe zat het ook al weer met de oorspronkelijke opzet van de corporaties( samen zorgen voor elkaar vanuit het collectief van de huurders). Niks vrije sector, dat is een andere keuze.

 2. ton
  27 januari 2016 at 18:12

  Ik kan me toch indenken dat een bepaalde druk geeft op de woning voorraad in de sector waar subsidie voor wordt verstrekt. Starters en jonge gezinnen die al langer ingeschreven staan zullen dit beamen. Dat er voldoende woningen beschikbaar zijn is waarschijnlijk niet waar.
  Ja,in de duurdere sector misschien?

 3. Aad Rieken
  27 januari 2016 at 13:56

  ”Hoe Heurt Het Eigenlijk”

  Fransje Timmermansje,
  sprak weer voor zijn beurt.
  Als het domme gansje,
  Zwart Wit,Rood gekleurd!,

 4. Willem Kardol
  27 januari 2016 at 11:31

  Ik vermoedde al zoiets Jelle,dat dit gericht is op(mogelijk) verontruste buurtbewoners. Dank voor je antwoord. Ik kan helaas niet aanwezig zijn bij het debat, ben mijn bijdrage daaraan op deze manier aan het leveren. Mijn opmerkingen baseer ik op de zorg dat juist door het concentreren op één plaats problemen gestapeld worden. Voor de instanties die zich bezig houden met ïntegratie/partcipatie/arbeid lijkt het gemakkelijker als mensen uit hun doelgroep centraal gehuisvest worden, Naar mijn mening moet dit echt snel leiden tot herhuisvesting, de mensen uit de doelgroep zijn al lang onderweg. Ik begrijp uit het op deze pagina telkens opduikende pleidooi/oproep van de VSP ook dat men daar vindt dat alles uit de kast moet worden gehaald hiervoor.
  Als ik hier in de aanpalende wijk(Verto) zie, hoe lang het soms duurt om een woning opnieuw te verhuren, vraag ik met de VSP aan het college om met Maasdelta te overleggen over plaatsing van mensen uit de doelgroep. Juist omdat ik iemand ben die vind dat dingen”wel in mijn achtertuin mogen gebeuren”.

 5. Willem Kardol
  26 januari 2016 at 22:17

  Het stuk gelezen Jelle, en ik begrijp wel dat die 40 extra er komen, ze zijn net zo welkom als ieder die wil meedoen en ik ga er van uit dat deze mensen dat ook willen. Ik snap dat er een probleem is met het direct genereren van geschikte woonruimte, vandaar het Klooster en direct in de buurt de wisselwoningen. Een zinnetje in het stuk van vijftien december valt op. Veiligheid en preventie en zo nodig opschalen daarvan. Is er reden om te veronderstellen dat deze mensen gevaar lopen? of moet ik dat anders begrijpen? Ik hoop vurig dat deze in totaal 98 statushouders even veel geluk, voorspoed en een veilige plek vinden in ons Maassluis en op hun eigen wijze een bijdrage aan onze gemeenschap leveren als ik al jaren ervaar, en ik ben hier geboren in een van de inmiddels verdwenen wijkjes van onze goede stad.

  • 27 januari 2016 at 10:27

   Burgemeester Haan heeft aangegeven geen reden te hebben, maar niet naïef te willen zijn. Dat is de juiste houding. Mocht er zich iets voordoen, dan kan dat de aanleiding zijn om snel op te schalen. Het is een uitspraak die op voorhand de buurtbewoners een geruststelling moet bieden.

 6. ton
  26 januari 2016 at 19:35

  Dit is naar ik begrijp buiten de 58 statushouders die Maassluis al eerder opneemt per jaar? Of heb ik niet goed begrepen dat Maassluis er ieder jaar 58 statushouders opneemt?

 7. Willem Kardol
  26 januari 2016 at 19:16

  Prima, deze openheid, op de inhoud van de boodschap wil ik graag reageren.
  In dit stuk zie ik dat het om statushouders gaat, ik begrijp alleen niet dat men deze centraal wil opvangen, kunnen toch verdeeld worden over geheel Maassluis, er zijn vast nog meer plekken hier, en komt mijns inziens de integratie/participatie ten goed.want, zoals het stuk zegt, ze zijn door alle procedures heen.

 8. B Scheurwater
  26 januari 2016 at 12:24

  Goed dat het in Maassluis openlijk besproken wordt.
  Gemeente hoort in eerste plaats de verantwoordelijk te nemen voor zijn eigen burgers.
  Openheid zorgt voor draagvlak, ook het beste voor de nieuwe maassluizers!