Veteranencafé zaterdag 28 oktober; maak kennis met de leden van Veteranen Maassluis

MAASSLUIS | Maassluis is de veilige thuishaven voor bijna 200 veteranen, waarvan ongeveer tien veteranen nog actief dienen. Tijdens de uitstekende georganiseerde Veteranendag Maassluis 2017 op zaterdag 1 juli is bekend gemaakt dat de gemeente Maassluis in samenwerking met Veteranen Maassluis de veteranen de mogelijkheid wil bieden om elkaar op meer informele en, indien gewenst, ook frequenter te ontmoeten.

De eerst bijeenkomst vindt op 28 oktober van 15.00 tot 17.00 in de Koningshof plaats. Familieleden van veteranen zijn deze eerst keer ook van harte uitgenodigd. Burgemeester Haan brengt ook een bezoek aan de bijeenkomst en leden van Veteranen Maassluis geven een kort overzicht van hun ideeën.

Daarna is er genoeg tijd voor een praatje met bekenden maar ook om wat uitgebreider kennis te maken met andere veteranen. Er is gezorgd voor een natje en een droogje. In ieder geval is er genoeg tijd om met elkaar van gedachten en ervaringen te wisselen en ideeën aan te dragen voor toekomstige bijeenkomsten.

Een steeds terugkerende uitdaging is het bereiken van alle in Maassluis wonende veteranen. De burgemeester stuurt elke veteraan jaarlijks een persoonlijke brief met uitnodiging voor de Veteranendag Maassluis en verschijnt de oproep in de lokale krant de Schakel. Sinds enkele maanden is een Facebook pagina Facebook “veteranenmaassluis” operationeel. Helaas bereiken wij hiermee nog steeds niet alle Maassluise veteranen. Het zou fijn en handig zijn als we ook over telefoonnummers en e-mailadressen konden beschikken. Dat zou het werk van het Veteranen Maassluis een stuk makkelijker maken. Het is tenslotte een zaak van goed en snel communiceren en het liefst direct tussen Veteranen Maassluis en de veteranen.

Het Comité Veteranen Maassluis bestaat op dit moment uit de volgende veteranen:

  • Harmen Mooibroek – van 1998 – 2006, 3 uitzendingen; SFOR8 (Bosnië), TFF (Macedonië), OEF3 (Afghanistan) en van 2006 niet actief dienend, 36 jaar.
  • Arjan Driessen – ISAF Afghanistan 2005, MINUSMA Mali 2014/2016, niet actief dienend militair, 37 jaar
  • Chris van ’t Hof – Bosnië (UNPROFOR, Dutchbat 2) in 1994, actief dienend, 41 jaar
  • Kees Tempelaars – Perzische Golf 1988 (PGII), gepensioneerd, 65 jaar

Kees Tempelaars – heden

Komt u ook naar het Veteranencafé?

Aanmelden kan door een mail te sturen naar

veteranenmaassluis@gmail.com
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt