De rubriek 'Ingezonden' leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

MAASSLUIS | Een oproep voor verbinding door inwoner Miranda Verhoeks: “Ik organiseer ook deze 2e tocht op persoonlijke titel en heb deze weer aangemeld bij de gemeente. De eerste tocht telde ruim meer dan 200 deelnemers. Hopelijk is er ook nu weer een mooie opkomst. Met elkaar in gesprek tijdens deze mooie gelegenheid.”  


*** UITNODIGING VOOR IEDEREEN UIT MAASSLUIS EO ***

We zitten in een donkere tijd. Daarom tijd voor wat verlichting en verbinding in de vorm van een vreedzame, liefdevolle lichtjestocht. Op 11 februari verzamelen we om 19:30 uur op het Marelplein tegenover de Immanuelkerk. We lopen van 20:00  tot 21: 15 uur door het Stadhart. 

Waarom lopen wij deze tocht?

💞 Verbinding 💞 Onze vrijheid 💞 Onze kinderen

Kortom ook voor jou!
Neem (kerst)verlichting mee.
Kun je niet meelopen en woon je langs de route, zorg dan dat je ons steunt.
Ga met lampjes op je balkon, in je tuin, voor je raam staan.

SAMEN KOMEN WE ER DOORHEEN

SVP ZO VEEL MOGELIJK DELEN

de tocht is aangemeld bij de gemeente

TenfifltyNine – ideële reclame

 


Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    12 februari 2022 at 09:21

    “(G)een ver(p)lichting,(g)een verb(l)inding!”