WATERWEG | Maandag ontvingen 53 medewerkers een vast contract bij het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts MVS uit handen van de wethouders Werk en Inkomen en Sociale Zaken van de drie Waterweg gemeenten, David van der Houwen voor Maassluis, Cees Oosterom voor Vlaardingen en Mario Stam voor Schiedam. De medewerkers waren al in tijdelijke dienst en kunnen nu dankzij de inzet van de gemeenten aan het werk in een vaste baan.

© Stroomopwaarts

© Stroomopwaarts

Met het invoeren van de Participatiewet per januari 2015 is de Sociale Werkvoorziening (SW) ingrijpend veranderd. Het is sindsdien niet meer mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een vast SW-dienstverband aan te bieden. De nieuwe Participatiewet gaat uit van een ‘afbouwscenario’ voor de huidige Sociale Werkvoorzieningen en verdere bezuinigingen voor de komende jaren. Meerdere gemeenten die met deze bezuinigingen geconfronteerd zijn, hebben besloten om de aflopende tijdelijke SW-dienstverbanden niet te verlengen.

Dit staat echter haaks op het sociale beleid van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS). Zij hebben daarom besloten alle 53 aflopende SW-contracten wél om te zetten in een vast dienstverband bij participatiebedrijf Stroomopwaarts. Het gaat om medewerkers met een arbeidsbeperking, die vaak al twee tot drie jaar werkzaam zijn bij Stroomopwaarts en haar rechtsvoorgangers (Dukdalf uit Maassluis, TBV uit Vlaardingen en BGS uit Schiedam). De gemeenten geven hiermee een signaal af; zij willen niemand in de kou laten staan en hebben een groot vertrouwen in de ontwikkeling van deze medewerkers binnen Stroomopwaarts. Enerzijds wordt daar gekeken hoe mensen met een arbeidsbeperking zich maximaal kunnen ontwikkelen en eventueel door kunnen stromen naar het reguliere bedrijfsleven; anderzijds kan Stroomopwaarts zelf een passende ‘interne’ werkplek bieden als doorstroming niet lukt.

Stroomopwaarts richt zich als regionaal participatiebedrijf van de MVS-gemeenten op het zo veel mogelijk mensen aan een baan helpen. Naast mensen met een arbeidshandicap ondersteunt Stroomopwaarts ook mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of behoren tot één van de doelgroepen uit de Participatiewet. Daarvoor worden alle mogelijkheden benut; bijvoorbeeld ondersteuning bij het ontwikkelen van vaardigheden die de kans op een baan vergroten. Zo kunnen werkzoekenden digitale vaardigheden ontwikkelen in een van de Open Leerwerkcentra in Maassluis en Schiedam en meedoen aan sollicitatie workshops en “jobfit” trainingen. Ook kunnen werkzoekenden in de werkleerbedrijven ervaring opdoen.

Vacatures

Vacatures liggen echter niet voor het oprapen. Daarom wordt ook samenwerking gezocht met ondernemers. Stroomopwaarts ondersteunt hen bij het invullen van de zogenaamde garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking. Samen wordt gekeken hoe vacatures en kandidaten zo goed mogelijk bij elkaar komen en hoe het vacatureaanbod kan worden vergroot. Daarnaast zijn ondernemers opdrachtgever voor het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts. Zo’n 1.000 medewerkers werken daar vakkundig en vol trots aan mooie producten van aansprekende merken. En, verzorgen diensten voor ondernemers, zoals bijvoorbeeld drukwerk, enquêtes, schoonmaak en onderhoud van groen. Medewerkers werken daarbij niet alleen op de locaties van Stroomopwaarts, maar ook op basis van detachering in het bedrijf zelf.

Kortom, er gebeurt veel bij de werkleerbedrijven van Stroomopwaarts. Wie dit met eigen ogen wil zien, kan op zaterdag 28 mei een kijkje in de keuken nemen. Die dag opent Stroomopwaarts de deuren van de Werkleerbedrijven voor alle inwoners en ondernemers in de regio. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van de regionale open bedrijvendag Waterweg Werkt.

Over Stroomopwaarts
In het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS bundelen de afdelingen werk en inkomen en de werkleerbedrijven van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hun krachten, ervaring en kennis. Eigen kracht en deelname aan de samenleving staan voorop bij de hulp aan inwoners, die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Stroomopwaarts helpt mensen hun weg te vinden naar werk. Wie dat nodig heeft, wordt door Stroomopwaarts gesteund met inkomen en zorg. Ondernemers kunnen bij Stroomopwaarts terecht om handen en voeten te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt