MAASSLUIS | In een rapport, opgesteld door Taco Pauka, van adviesbureau STAAG, concludeert deze dat Maassluis een ‘Goed Bewaard Geheim’ bezit.  Sinds de verzelfstandiging van het toenmalige Gemeentemuseum in 2015 is voortvarend gewerkt aan de modernisering van Museum Maassluis met als resultaat: jaarlijks een groot aantal wisselende tentoonstellingen met een constant aantal bezoekers. Sinds de Historische Vereniging Maassluis vaste bewoner werd van Museum Maassluis is er tussen deze beide partijen en de Vereniging Vrienden van Museum Maassluis sprake van een hechte samenwerking.

Omdat de gemeente Maassluis, als subsidieverstrekker en eigenaar van een groot deel van de kunstcollectie, een belangrijke partner is in dit hele concept, wordt het rapport ‘Een Goed Bewaard Geheim’ op dinsdag 6 augustus om 10:00 uur in het stadhuis officieel overhandigd aan de wethouder Cultuur, mevrouw Corine Bronsveld-Snoep, door de voorzitters van de Stichting Museum Maassluis, de Historische Verenging Maassluis en de Vrienden van Museum Maassluis.

©hvm

Centraal thema in deze samenwerking is de vraag:

op welke wijze kunnen wij Museum Maassluis aantrekkelijker maken voor de inwoners van Maassluis maar ook voor bezoekers van buiten, waarbij de huidige historische en kunstcollectie leidend is?

Er is een expert ingeschakeld, Taco Pauka van bureau STAAG,  die in zijn rapport ingaat op een groot aantal verschillende thema’s:

 • het verzamelbeleid van Museum Maassluis;
 • de samenwerking tussen de Historische Vereniging Maassluis en Museum Maassluis;
 • de rol van de Vrienden binnen Museum Maassluis;
 • de verdere ontwikkeling van het educatiebeleid van het Museum;
 • het verder optimaliseren van de verbinding met de Maassluise gemeenschap;
 • het bereiken van meer museumbezoekers;
 • de huisvesting van Museum Maassluis en de Historische Vereniging.

De belangrijkste adviezen gaan in op:

 • waardestelling van de gemeentelijke collectie;
 • gezamenlijke programmering van de historische en kunstexposities voor 2020-2025/2027;
 • efficiëntere programmering van de exposities in Museum Maassluis;
 • interne aanpassingen in het Museum;
 • . het langetermijnbeleid ‘Publiek en Erfgoed Maassluis’.

Het rapport komt ook met concrete voorstellen. Het bevat echter geen afgerond geheel, veel details zullen nog nader uitgewerkt moeten worden. Het moet dan ook als een visiedocument gezien worden dat de betrokken partijen kunnen gebruiken bij hun oriëntatie op het behoud van het historisch en cultureel erfgoed van Maassluis en het streven naar intensivering van de samenwerking tussen alle betrokken partijen, dus niet alleen de eerdergenoemde drie partijen.

 

Stichting Museum Maassluis | Historische Vereniging Maassluis | Vereniging Vrienden van het Museum


 

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.