MAASSLUIS | De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gaan met behulp van een Europese subsidie extra inzetten op de participatie van statushouders. Het streven van de gemeenten is dat zo veel mogelijk statushouders actief meedoen in de steden, liefst via betaald werk. Statushouders moeten inburgeren, de taal leren en aan het werk komen, maar ze lopen daarbij vaak op tegen problemen. Ervaring in andere gemeenten leert dat intensieve begeleiding en meer maatwerk leidt tot betere resultaten.

Met de Europese subsidie van 750.000 euro starten de gemeenten samen met vijf partners een Maatwerkplaats. Dit is een ontmoetingsplek, maar ook een manier om in kaart te brengen wat een deelnemer en zijn of haar gezin nodig heeft om optimaal mee te doen in de Nederlandse samenleving. Hiervoor is een speciale begeleidingsmethode ontwikkeld. De drie gemeenten voeren dit project uit in samenwerking met Stroomopwaarts, de opleidingsbedrijven Nextworker/De Beroepentuin en Rijnmondbouw, taalaanbieder Stichting Novum en Subsidy House.

In totaal zullen 250 statushouders meedoen aan het project Maatwerkplaats. Elke deelnemer krijgt een plan op maat en extra begeleiding van een coach. Het gaat hierbij niet alleen om het leren van de taal en werk, maar ook om gezondheid, sociaal leven, zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving.

De drie gemeenten bereiden de Maatwerkplaats op dit moment voor. In november 2019 start de intensieve begeleiding voor de statushouders en zullen de eerste plannen worden opgesteld. Het project duurt tot eind 2021.

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Gemeenten krijgen met de invoering van deze wet de regie over de inburgering weer terug. De ervaringen van de Maatwerkplaats worden meegenomen bij de uitvoering van de nieuwe wet.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt