MAASSLUIS | Op 9 en 10 november collecteert Stichting AK bij de supermarkt van Albert Heijn in Koningshoek voor de Actie Kerstgroet 2018. Het is de derde collecte in een serie van 5 weekenden, waarin wordt gecollecteerd voor deze actie. Uit de opbrengst worden voedselpakketten gefinancierd voor de allerarmsten in Beregszász (West-Oekraïne), een zustergemeente van Maassluis.

Volgend weekend hebben de collectanten een vrij weekend, omdat Sinterklaas dan alle aandacht opeist!

Over 14 dagen staan onze collectanten bij Albert Heijn in Maasland.

Kijk voor meer informatie op

www.stichtingak.org

In samenwerking met de partnerorganisatie van Stichting AK in die stad worden ter plaatse simpele boodschappentassen gevuld met een groot aantal voedselproducten. Aan de distributie hiervan nemen ook AK-bestuursleden deel. Om de hulp betaalbaar te houden, bevatten de tassen geen luxe artikelen, maar alledaagse boodschappen als levensmiddelen en hygiëneartikelen, die echter voor de ontvangers grote waarde hebben. De ontvangers worden op grond van diverse criteria geselecteerd door kerken, organisaties en de gemeentelijke sociale dienst.

Oudere man ontvangt thuis een voedselpakket, terwijl zijn verwarde vrouw voortdurend op straat loopt.

Behalve een boodschappentas ontvangt men een kerstkaart met een foto van Maassluis en een kerstgroet in de eigen taal. De kerstkaart wordt door hen zeer gewaardeerd en bewaard, zoals we al vaak gemerkt hebben. De kaart betekent voor hen heel veel omdat mensen uit het verre Nederland aandacht aan hun situatie besteden. Mensen die persoonlijk bezocht worden door de Nederlanders stellen het bezoek op hoge prijs.

Stichting AK doet echter veel meer dan voedselhulp met Kerst. Vorige week schreven we al over het AK-Sponsorplan. Minder bekend is waarschijnlijk dat AK zich heeft ingespannen voor en bijgedragen aan de bouw en exploitatie van een tehuis voor ouderen en een opvanghuis voor meisjes en jonge vrouwen die ongewild zwanger zijn geraakt en niet meer thuis kunnen wonen. Dit jaar werd bij het bejaardentehuis zelfs een afdeling voor dementerende ouderen geopend. Dit zijn voor Nederland heel normale zaken, maar voor Oekraïne zijn ze uniek!

Enkele gelukkige bewoners van het bejaardentehuis. De man met de pet heeft hier onderdak gekregen omdat zijn huis is afgebrand.

 

 Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Stichting AK

Stichting AK

Vrijwilligersorganisatie voor humanitaire hulpverlening in Oekraïne
| Gevestigd in Maassluis.
| Werkgebied Transkarpatië, grenzend aan Hongarije
| Doelgroep is de allerarmsten,
met name ouderen, gehandicapten, grote gezinnen, langdurig werklozen, staatlozen, Roma zigeuners, etc.

█ Bankrekeningnummer NL10 INGB 0000 246 123 t.n.v. Stichting AK