MAASSLUIS | De directeur van de VRR ontving een brief per 25 augustus jl. vanuit B&W van Maassluis met betrekking tot de aanrijtijden ambulances voor Maassluis.

Die brief en ook eerdere correspondentie met de algemeen directeur van de VRR en de directeur Ambulance Rotterdam-Rijnmond laat zien dat Maassluis zich zorgen maakt over de ambulancezorg in uw gemeente.

Zijn antwoord:


“Ik deel uw zorgen op dit punt. Zoals u bekend zal zijn is er niet alleen in de ambulancezorg sprake van een stijgende zorgvraag en een krapte op de arbeidsmarkt. Dit fenomeen doet zich voor binnen de gehele acute zorg. Ook de huisartsen en huisartsenposten en de SEH’s van de ziekenhuizen ondervinden deze problematiek.”

Een commissie van de gemeenteraad bespreekt dit onderwerp en heeft een reactie in voorbereiding:

zie de raadsstukken die te vinden zijn via de paperclip bij het agenda item op de pagina van de raadsvergadering:


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt