door gemeente Maassluis

MAASSLUIS | De gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke belastingen 2021 wordt binnenkort per post of naar uw inbox van MijnOverheid verzonden. In deze belastingaanslag is ook de WOZ-beschikking 2021 verwerkt.

De WOZ-waarde op deze beschikking geldt voor een periode van één jaar. Daarbij wordt uitgegaan van de verkoopwaarde van de onroerende zaak als zij op 1 januari van het jaar ervóór zou zijn verkocht. De WOZ-waarde die nu op het aanslagbiljet staat, geldt dus voor het jaar 2021 en heeft als waardepeildatum 1 januari 2020.

Lokale lasten dalen licht
Een woningeigenaar betaalt in 2021, ten opzichte van 2020, gemiddeld 1,9% meer onroerende zaakbelasting (OZB). De rioolheffing stijgt met ongeveer 1,1%. De afvalstoffenheffing daalt daarentegen met 2,1%. Onder de streep betekent dit dat een eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde van 231.000 euro in Maassluis in 2021 ongeveer 0,6% minder aan lokale lasten betaalt. Inwoners die een woning huren gaan 2,1% minder betalen aan lokale lasten.

Rekenvoorbeeld
Concreet betekent dit dat een eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde van 231.000 euro in 2021 zo’n 5,50 euro goedkoper uit is dan in 2020. Een huurder betaalt 9,00 euro minder dan in 2020. In beide gevallen is uitgegaan van een meerpersoonshuishouden.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt