MAASSLUIS | Sabina Swertz-Cheret en Joop Vaissier werden in een prettige sfeer in het zonnetje gezet bij hun afscheid van de CRM.

Sabina is vier jaar lang lid geweest van de CRM. In die tijd heeft ze zich met veel enthousiasme beziggehouden met de werkgroepen Douanehuisje en Open Monumentendag. Ze is begonnen als notuliste van de CRM. Toen ze later toetrad tot deze raad, is ze dat werk blijven doen. Veel tijd en energie heeft ze ook gestoken in de opzet en onderhoud van de website van de raad. Een drukke baan en gezin hebben haar doen besluiten tot haar afscheid.

Joop heeft, met een onderbreking, in totaal zo’n 15 jaar de raad versterkt, onder andere met zijn kennis als kunstenaar en van (gemeentelijk) kunstbeleid. Na zo’n lange periode vond Joop de tijd gekomen het werk van de CRM over te laten aan anderen. Hij heeft in de CRM zitting gehad in de werkgroepen Subsidies en Beleid, Jongeren en Culturele Prijs Maassluis. Hij was tevens lid van het dagelijks bestuur. Naast de CRM heeft Joop ook op andere wijze zich ingezet voor kunst en cultuur in Maassluis. Zo heeft hij steeds een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderhouden van de Stedenband Hatvan-Maassluis.

Loco-burgemeester Arnold Keijzer dankte Sabina en Joop voor hun inzet voor de kunst en cultuur in Maassluis. Cadeaus en bloemen hoorden daar natuurlijk bij. Voor Joop had het College van Burgemeester en Wethouders bovendien besloten hem de Erespeld der gemeente Maassluis toe te kennen.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer