© Gemeente Maassluis - College beantwoordt vragen MB over bediening beweegbare bruggen

De fractie van Maassluis Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de bediening van de beweegbare bruggen. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

1. Er wordt op dit moment een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid om de vier beweegbare bruggen (Schansbrug, Havenbrug, Spoorbrug en de nog te realiseren Fietsbrug Keersluis) op afstand te laten bedienen vanuit de sluisbrugwachterscentrale te Vlaardingen. Is dit het College bekend?

Het is het college bekend dat er een verkennend gesprek heeft plaatsgevonden met een leverancier van technische installaties om de bruggen op afstand te bedienen. Er is geen sprake van een onderzoek.

2. Zijn de kosten voor de dan te installeren camera’s, verkeerslussen in het wegdek en de elektrische aanpassingen in de brugbediening al gecalculeerd?
De kosten die gepaard gaan met elektrische aanpassingen zijn niet gecalculeerd. Er heeft alleen een verkennend gesprek plaatsgevonden. Wel is er gesproken over de mogelijke kosten. Deze zijn globaal weergegeven.

3. Bent u ervan overtuigd dat het samenspel tussen de drie bruggen, te weten de Havenbrug, de Fietsbrug Keersluis en de Spoorbrug, ook op afstand zo nauwkeurig op elkaar af te stemmen is zoals nu het geval is en er geen gevaar ontstaat in welke vorm dan ook voor de (Maassluise) weggebruikers?
De technische mogelijkheden zijn beschikbaar om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen. In andere gemeenten worden de beweegbare bruggen naar voile tevredenheid op afstand bediend.

4. Bent u van mening dat ook de Schansbrug voor bediening op afstand geschikt te maken is gezien de technische staat van de brug?
Er heeft geen recent onderzoek plaatsgevonden om te onderzoeken of het technisch mogelijk is om de bediening van de Schansbrug op afstand mogelijk te maken.

5. Worden de betrokken ambtenaren die nu dienst doen als brugwachter herplaatst in de gemeentelijke organisatie of staat hen ontslag te wachten?
Er is op dit moment geen sprake van dat de ambtenaren die dienst doen als brugwachter herplaatst gaan worden.

6. En wordt de gemeenteraad hiervan in kennis gesteld indien blijkt dat dit onderzoek een serieuze mogelijkheid tot realisatie biedt?
Op dit moment is er geen onderzoek naar de bediening van beweegbare bruggen om deze op afstand te bedienen. Mocht er in de toekomst wel een onderzoek ingesteld worden, dan wordt de gemeenteraad hier uiteraard tijdig over in kennis gesteld. Op dit moment is het nog niet aan de orde.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt