© www.maassluis.nu - Koos geeft aanschouwelijke lessen

Op vrijdag 30 januari vond een succesvolle aftrap plaats van een reeks afvaleducatielessen voor basisscholen in Maassluis . De lessen worden gegeven door ‘Koos de Vuilnisman’, die arriveerde in de vuilniswagen van de gemeente. Verantwoordelijk wethouder Kees Pleijsier was samen met Koos aanwezig bij de les op de Prinses Christinaschool in Maassluis.

Koos ging op leerzame wijze aan de slag met de kinderen, die soms ademloos toeluisterden en enthousiast meededen. Het doel van het inzetten van ‘Koos de Vuilnisman’ is leerlingen op een enthousiaste, creatieve en positieve manier bewust te maken van afvalvermindering en afvalscheiding, waarbij wordt ingegaan op vragen als ‘Wat is afval en waar blijft het?’ ‘Wat is afval verminderen en afvalscheiding en wat levert dit op?’ ‘Wat kunnen we recyclen?’.

Ook komt grofvuil zoals oude elektrische apparaten aan bod in Koos zijn Recyclingdeel van de les. De leerlingen gaan dan onder de deskundige leiding van Koos, net als in het echt, oude apparaten klaar maken voor recycling. Ook rekenen, taal en aardrijkskunde komen aan bod, alleen zijn alle vakken van naam veranderd in afvalrekenen, afvaltaal, afvalgeschiedenis en recyclingtechniek! Daarbij promoot Koos nadrukkelijk de gemeentelijke Milieustraat en nodigt de klas uit voor een excursie daarnaar toe als aanvulling op de les.

Tevens is de bedoeling om te laten zien en ervaren dat “afval” welbeschouwd niet bestaat. Want wat voor de één geen waarde meer heeft kan voor de ander juist nog wel waardevol zijn. Koos laat zien dat er in een oude computer goud zit en hij maakt een tentoonstelling van de nieuwste uitvindingen die afval besparen zoals een tas van fietsbanden, frisbee van maïszetmeel en een muismat van een oude computerprinterplaat .

De kinderen gaan een hele ochtend of middag met het thema aan de slag. Deelname aan deze lessen is voor de scholen vrijwillig. De gemeente merkt dat de scholen dit een belangrijk onderwerp vinden, want op een enkele na doen alle basisscholen mee. De groepen 6 die deelnemen aan de lessen afvaleducatie kunnen op deze manier voor de school het certificaat “Afvalvrije school 2014 – 2015” verdienen.

Wethouder Pleijsier vindt het belangrijk dat deze afvaleducatielessen op de scholen worden gegeven:

Er wordt zo op een hele leuke en aansprekende manier bewustzijn rondom omgaan met afval gecreëerd. En we hopen dat de kinderen deze informatie meenemen naar huis en hun nieuwe inzichten verspreiden. Wel heeft Maassluis nog het nodige te doen. In Maassluis wordt nog veel ongescheiden restafval opgehaald en er kan zeker nog meer papier, plastic en glas apart worden ingezameld. Maar we zijn goed op weg en blijven inzetten op verbetering


Wie is Koos de Vuilnisman?

“ Koos de Vuilnisman “ is het alibi van de Middelburgse biologiedocent en acteur Theodoor Braaksma van Natuur Avontuur. Koos komt al vele jaren in inmiddels meer dan 15 gemeentes in heel Nederland en maakt afval tot een creatieve leerhappening.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt