door Margot Boesveld

EINDHOVEN |  Alle huishoudens, eigenaren én huurders, betalen afvalstoffen- en rioolheffing aan hun gemeente. De afvalstoffenheffing gaat in 2021 in de meeste gemeenten omhoog. 

Deze stijging wordt vooral veroorzaakt doordat de verwerkingskosten*(de kosten voor gescheiden afvalinzameling) zijn gestegen. Daarnaast zorgt de coronacrisis bij veel gemeenten voor een financiële malaise. Dat wordt doorberekend aan de inwoners. Verwacht wordt dat de gemiddelde afvalstoffenheffing per huishouden in 2021 zal stijgen naar gemiddeld 295 euro per huishouden.

Dit schrijft de Vastelastenbond. Hoe wordt afvalstofheffing berekend? Per 1 januari 2021 moeten gemeenten overkoepelend afval- en grondstoffenbeleid hebben. De gemeenten kunnen op twee manieren een afvalstofheffingsbeleid bepalen …. lees verder …


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt