door RWS

WATERWEG | Op 31 maart en 15 april 2023 worden de 2 tunneldelen van de Maasdeltatunnel, onderdeel van de Blankenburgverbinding, afgezonken naar hun plek in het Scheur.

De maanden tot aan dit zogeheten afzinken stonden in het teken van de voorbereidingen. Zo is de plek waar de tunneldelen komen te liggen uitgebaggerd en werden de toeritten op de oevers van de rivier afgebouwd.

Tijdens deze openingstijden kun je je aanmelden voor verschillende activiteiten óf kom gewoon spontaan langs voor een bezoek aan het informatiecentrum.

In een tijdslot verzorgen wij een rondleiding, presentatie of een wandeling naar de bouwplaats.

De toegang is gratis.

Reserveer een plekje hier.

2 keer een unieke gebeurtenis

In 2 hele dagen worden de 2 tunneldelen afgezonken. Bij het eerste tunneldeel gebeurt dit van vrijdag 31 maart 10.00 tot zaterdag 1 april 10.00 uur. Het tweede tunneldeel wordt van zaterdag 15 april 10.00 tot zondag 16 april 10.00 uur afgezonken. De vaarweg is tijdens deze afzinkoperaties afgesloten voor al het scheepvaartverkeer.

Het Scheur is een getijderivier, waardoor het water meebeweegt met eb en vloed. Op de gekozen data is sprake van doodtij. Dit is de periode waarin het verschil tussen hoog- en laagwater, en daarmee de stroming, minimaal is. Dit treedt ongeveer eens in de 14 dagen op en zorgt voor gunstige omstandigheden voor het afzinken.

Door externe omstandigheden, zoals slecht weer, kan het nodig zijn om het afzinken uit te stellen. Daarom zijn 3 reservemomenten vastgelegd:

  • zaterdag 29 tot zondag 30 april
  • zondag 14 tot maandag 15 mei
  • maandag 29 tot dinsdag 30 mei

Baggeren in het Scheur

In het najaar heeft sleephopperzuiger ‘Meuse River’ op het Scheur de sleuf gebaggerd waarin de tunneldelen komen te liggen. De Meuse River is sinds 2 jaar in de vaart en behoort tot de grotere baggerschepen in Europa.

Het schip zuigt via sterke pompen en motoren grond van de bodem en vaart hiermee naar de Noordzee waar het wordt gestort. In totaal wordt meer dan 500.000 m3 grond gebaggerd. Het Scheur is op deze locatie 17 m diep en het diepste punt van de sleuf komt op -30 meter NAP te liggen. Het baggeren is begin november 2022 klaar.

In november en december werden 12 grote betontegels op de bodem van de sleuf geplaatst. Na de reis van de tunneldelen zijn deze grote betontegels op de bodem van de sleuf geplaatst. Deze betontegels zijn 7×7 m en hebben een gewicht van meer dan 100.000 kg. Op deze tegels komen de tunneldelen te liggen.

Daarnaast werden op de oevers van het Scheur de toeritten van de Maasdeltatunnel afgebouwd. Nu al deze activiteiten zijn uitgevoerd, kunnen de tunneldelen worden afgezonken.

De reis van de tunneldelen

De tunneldelen zijn 185 en 205 m lang. In Nederland zijn niet eerder tunneldelen van deze omvang gebouwd en afgezonken. En dat ook nog eens op een diepte van -30 m NAP. Een gebeurtenis die niet ongemerkt voorbij is gegaan.

U kunt de bouw van de Maasdeltatunnel en de andere projectonderdelen volgen via de website van de Blankenburgverbinding.

Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding is een nieuwe snelweg (de A24), die vanaf 2024 de snelweg A20 bij Vlaardingen met de snelweg A15 bij Rozenburg verbindt. Meer informatie over het project vindt u op de website van de Blankenburgverbinding of op de projectpagina A15/A20: Blankenburgverbinding.


Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen